PRAMENÍ, o.p.s.


Osvěta a poskytování informací Vzdělávání a výzkum

My na to máme - portál pro inspiraci ve vzdělávání

My na to máme je informační portál, který shromažďuje a předává informace z oblasti alternativního vzdělávání. Inspiruje dostupnými pedagogickými metodikami z České Republiky a ze zahraničí, a podporuje komunitu proinkluzivního školství.

Darujme portálu My na to máme

Darem přispějete na rozvoj portálu a komunity.
1 471 Kč

přispěli

2 lidé
Sbírka je již uzavřena. Děkujeme!
Věříme, že pedagogové a školy jsou tvůrci společnosti.

Portál My na to máme shromažďuje inspirativní příklady vzdělávání a inkluze z České republiky i ze zahraničí, příklady metodik, kurzů, školení a dalších zdrojů určených učitelům a dalším zájemcům o alternativní vzdělávání.


  • Čím více budeme podporovat učitele ve vytváření co nejinkluzivnějšího a nejpodnětnějšího školního prostředí, tím tolerantnější bude celá společnost.  

  •  Čím více budou žáci a studenti vnímáni jako individuality, budou podporováni v hledání a posilování svého individuálního potenciálu, tím úspěšnější budou - a tím soudržnější a úspěšnější bude následně i společnost. 

  • Čím více bude školní prostředí podporovat spolupráci mezi žáky a studenty, učiteli a školní komunitou, tím lépe budou tito žáci a studenti schopni spolupracovat a spoluvytvářet s ostatními lidmi ve svém životě.
Cílem portálu je zpřístupnit maximum českojazyčných vzdělávacích inkluzivních zdrojů na jednom místě, zvýšit povědomí o dostupných příkladech z České Republiky a ze zahraničí.

Makrocílem naší práce je propojená, aktivní a inspirovaná komunita učitelů, ředitelů a rodičů, kteří se vzájemně podporují a pomáhají upevňovat pozitivní postoj k inkluzivnímu školnímu prostředí v České republice.

Prohlédněte si webovou stránku portálu My na to máme
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu