RadoVan, z.s.


Sociálně znevýhodněné skupiny

Radowork

Radowork je unikátní projekt, který nabízí sdílené open-space pracoviště pro lidi s handicapem. Uživatelé budou mít k dispozici celou dobu asistenta, který jim pomůže s jejich potřebami. Projekt by tak měl pomoci handicapovaným k menší izolovanosti a větší samostatnosti v jejich pracovním životě. V Radoworku je práce spojena s relaxem - bezbariérový prostor totiž bude využit i jako kavárna. Kafe i něco k jídlu si tu budou moci dát samotní uživatelé i běžní návštěvníci. Jsou tu plánovány doprovodné akce jako přednášky o cestování s handicapem i bez, ale také jiné kulturní akce. Radowork totiž bude sloužit jako základna pro provozující organizaci Radovan, která se zaměřuje na dobrodružné akce pro handicapované. Projekt nabídne příjemný a bezprostřední prostor, pomůže celkové inkluzi lidí s postižením, ale hlavně přinese do Brna první co-work a kavárnu s důrazem na úplnou bezbariérovost.

vybíráme od 18.11.2022

Radowork

Radowork sdílené open-space pracoviště pro lidi s handicapem.
3 400 Kč

přispěli

4 lidé
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz

Radowork


Radovan je spolek, který vznikl za cílem organizovat volno-časové aktivity pro lidi s postižením. Prvotním plánem bylo organizovat delší zahraniční cesty (expedice) do odlehlých částí evropy i světa. Tyto expedice měly mít sportovní přesah. Tento cíl byl však narušen příchodem COVID-19, ve kterém bylo cestování ztíženo.

Radovan začal dělat volno-časové víkendové a jednodenní aktivity po ČR. Víkendovým akcím se říkalo přípravky, kde si mohli účastníci vyzkoušet kempování, jízdu na handbiku, jízdu v kánoi aj.

Tyto aktivity zajišťovali převážně Tomáš a Jenda, na kterých tato aktivita stála. Vznikl tedy nápad vybudovat komunitu lidí okolo Radovanu, aby se tyto akce snáze tvořily a byly častější a méně náročné pro organizátory. Jako nápad tedy přišlo vybudovat “klubovnu“ okolo které by se vytvořila komunita lidí, kteří by pak jak spontánně, tak organizovaně sdíleli volný čas.

CoWork v kavárně Anděl bude splňovat jak roli klubovny, tak roli co-worku, ve kterém by byl prostor pro práci lidí s postižením i bez, kteří mají možnost pracovat na home office, ale chtějí. K tomuto účelu by sloužil hlavně: bezbariérový přístup a bezbariérové WC a přítomný asistent. Kavárna se také nachází nedaleko centra města. Před kavárnou jsou tři místa na parkování pro lidi s postižením.

Cowork bude prostor uzpůsobený pro práci pro lidi s postižením. Bude to sdílený pracovní prostor pro nezávislé profesionály a jiné distanční pracovníky, kteří by zde nezávisle na sobě vykonávali svou běžnou práci. Výhodou oproti ostatním co-workům by byl pro lidi s postižením celkově bezbariérový přístup a přítomný asistent. Dále by se zde scházela komunita lidí, která by znala práci s lidmi s postižením. Proto by mohli do kavárny docházet i lidé, kteří potřebují občasnou asistenci. Cowork by zde existoval od 8:00 až do 16:00 kdy se otevírá kavárna. Poté by zde pracující lidé sice mohli zůstat, ale již by platila pravidla kavárny.
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu