Klubovna Naděje z.s.


Osvěta a poskytování informací Děti, mládež, rodina

Aby se to už nikomu nestalo

V Klubovně Naděje chceme, aby se to už nikomu nestalo! Každá 3. žena (dívka) a každý 7. muž (chlapec) má zkušenost se sexuálním zneužíváním, násilím či domácím násilím. Pojďme tahle čísla změnit směrem k nule. A ten kdo s tím žije, aby měl jednoduší cesty, jak se svým traumatem vypořádat. Chceme, aby děti byly v bezpečí. Chceme, aby veřejnost brala sexuální násilí vážně. Chceme, aby lidé pracující s dětmi byli dostatečně vzděláváni v důležitých tabu tématech a rozuměli tomu, jak mluvit s dětmi, když se objeví problém. Chceme, aby všichni kdo prožijí něco špatného či traumatického, dostali absolutní podporu. Pojďte nám pomoct společně vytvořit bezpečný prostor. Vaše dary budeme přerozdělovat mezi oběti těchto činů, budeme jim přispívat na terapie. 500 Kč = jedna hodina besedy ve škole. 1 000 Kč = jedna terapie pro jednoho člověka.

vybíráme od 15.11.2022

Aby se to už nikomu nestalo!

Děkujeme za vaše dary.

přispělo

34 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz

Aby se to už nikomu nestalo

Finanční dary používáme na vzdělávací, preventivní a osvětovou činnost.
Mezi to patří zejména: vydávání odborných a naučných materiálů, účast na besedách, konzultační činnost s dalšími pomáhajícími organizacemi, finanční příspěvky na úhradu terapeutické péče pro oběti. Finanční prostředky, které získáme budeme přerozdělovat mezi potřebné, mezi další spolupracující, pomáhající organizace apod. a to vždy transparentně na základě darovací smlouvy.
Vaše dary nám také pomohou zvýšit povědomí o spolku a jeho činnosti pomocí správy webu, tvorby obsahu na sociální sítě, natáčením rozhovorů a tvorbou dalších informačních materiálů.
Pomůžou nám také zajistit provozní náklady spolku a náklady spojené s činností spolku.
Vaše dary budeme přerozdělovat mezi oběti těchto činů, budeme jim přispívat na terapie.
500 Kč = jedna hodina besedy ve škole.
1 000 Kč = jedna terapie pro jednoho člověka.
I 100 Kč nám pomůže = 3 výtisky osvětového materiálu.

Jaký řešíme problém?

 • Téma je tabu, zlehčované a panuje kolem něj řada mýtů.
 • Se sexuálním zneužíváním má přitom zkušenost každá 3. dívka a každý 7. chlapec.
 • Oběti se bojí promluvit, neví, komu se svěřit a často se jim nevěří.
 • Tresty za tyto činy jsou nízké, pachatelé mohou po uplynutí trestu a výmazu z rejstříku trestů opět pracovat s dětmi.
 • Veřejnost, učitelé, rodiče ani děti nemají dostatek informací.
 • Terapeutická péče je příliš finančně nákladná.

Jaké jsou důsledky?

 • Pachatelé se vysmívají obětem i soudním nařízením.
 • Hrozí obrovské riziko, že nevyléčený pachatel, který svou vinu stále popírá pochybí znovu a ublíží dalšímu dítěti.
 • Terapeutická péče není finančně dostupná pro všechny oběti.
 • Oběti mají vnitřní traumata a zažívají problémy ve všech oblastech života (vztahy, práce, sebedůvěra, komunikace), hrozí u nich sebepoškozování, myšlenky na sebevraždu apod.
 • Oběti nevědí komu a jak se svěřit a když už se svěří, často se setkají s nepochopením.

Víme, jak to řešit:

 • Budeme jezdit na besedy, realizovat semináře, workshopy a vzdělávací kurzy.
 • Budeme tvořit svépomocné a terapeutické skupiny.
 • Apelujeme na změny v legislativě.
 • Chceme vydávat online i tištené naučné materiály.
 • Obětem chceme přispívat na terapie.

Dodržujeme náš etický kodex:

Můžete si stáhnout naší prezentaci:

Více se dozvíte na našem webu:

Zakladatelem spolku je Tomáš Paprštein, přeživší sexuálního zneužívání:

Moje jméno můžete znát z mediálního prostředí z podcastu, který zpracovaly Seznam Zprávy - Ve stínu: Nejlepší kamarád.
Chci, abychom společně vytvořili bezpečný prostor. Abychom vedli osvětu a prevenci v těžkých tabu tématech a pomáhali tak všem: obětem, široké veřejnosti, rodičům, lidem s neobvyklými sexuálními sklony. Rád bych využil svého prožitého příběhu a dodával jím lidem odvahu o sexuálním zneužívání mluvit.

Více o mně a mém příběhu:

YouTube kanál, kde tvořím pořad:
https://www.youtube.com/channel/UCY4qm6BujH12R757TjYp2Ww/featured

Více o mém příběhu a případu najdete na mém osobním webu:
https://www.paprstein.cz/

Rekonstrukci celého případu si můžete poslechnout v podcastu Ve stínu: Nejlepší kamarád:
https://www.seznamzpravy.cz/sekce/audio-podcast-ve-stinu-nejlepsi-kamarad-457

Prostor X u Čestmíra Strakatého: https://www.youtube.com/watch?v=zIQzuy_-J0o

Psychologie.cz - https://psychologie.cz/zneuzity/
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Aby se to už nikomu nestalo.

Marek Šmarda
100 Kč

Tomáši, děkuji za to, co děláte.

Ha Šarmanová
100 Kč

Ať se Vam daří!

Dárce

Díky za to co děláte, má to smysl. Za všechny oběti, které na to už nejsou sami.

Dárce

Přeji mnoho úspěchů ve Vaší práci 🍀🍀🍀

Lucie Linhartova
500 Kč