Diakonie ČCE - středisko Světlo ve Vrchlabí


Děti, mládež, rodina Lidé s postižením

Já to zvládnu! Komunikační kurz pro děti s autismem nebo opožděným vývojem

Zapojujeme děti s autismem nebo opožděným vývojem do běžného života - učíme je komunikovat a reagovat na stresové situace! Poskytujeme jediný výcvik svého druhu pro rodiny v Krkonoších a Podkrkonoší. Podpořte nás, abychom mohli i nadále pomáhat dětem a jejich rodičům si vzájemně porozumět!

Přispějte do výše 150 000 Kč, pomůžeme 30 rodinám s dítětem s autismem nebo jiným postižením zvládat nástrahy komunikace běžného života!

17 650 Kč

přispělo

30 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz


Přispějte do výše 150 000 Kč, pomůžeme 30 rodinám s dítětem s autismem nebo jiným postižením zvládat nástrahy komunikace běžného života!

Děti v problému!

Když se do rodiny narodí dítě s autismem nebo opožděným vývojem, je to pro rodiče šok. Dítě nerozumí okolnímu světu, neumí vyjádřit své pocity a potřeby. Rodiče neví, jak s dítětem komunikovat a rozumět jeho potřebám, jak zvládat stresové reakce dítěte na veřejnosti. Rodina se kvůli odlišnosti dítěte často uzavírá a vyčleňuje z běžného života.
Po letité zkušenosti známe potřeby rodin s tímto problémem, proto jsme vyvinuli unikátní projekt kurz komunikace pro děti s autismem a opožděným vývojem.

Jak dětem pomůžeme?

Náš komunikační kurz má 8 setkání během půl roku, kdy pomocí her a práce v malé skupince u dětí rozvíjíme komunikaci, spolupráci a porozumění druhým. Aktivity vychází vždy z individuálních potřeb dítěte. Využíváme speciální terapeutické techniky jako je práce s hudbou, výtvarným vyjádřením, kontaktu se psem.

U všech aktivit je přítomen rodič, který pak zkušenosti z her využívá pro trénink zvládání problematických situací všedního života. Provázíme rodinu náročnou situací a nabízíme ji i psychickou podporu.

„Naučili jsme se komunikovat s Vojtíškem hlavně my jako rodiče. Spoustu drahocenných rad, které nám úžasné a milé dámy z týmu Rané péče poskytovaly po celou dobu kurzu.“ 
                                                                                                                     maminka Vojtíška

Jak můžete pomoc vy nám?

Naši aktivitu provádíme nad rámec poskytované služby raná péče. Nezískáváme na ni žádné finanční prostředky od státu. Peníze využijeme k tomu, abychom i nadále mohli pomáhat dětem a jejich rodičům si vzájemně porozumět a začlenit se do běžného života. Z vašich příspěvků můžeme za rok pomoct až 30 rodinám. Za 330 Kč darujete dětem 30 minut naší pomoci!

Chcete vědět více o naší práci a jaké akce připravujeme? Připojte se k našemu newsletteru ZDE

www.diakonievr.cz
www.diakoniesvetlo30.cz


Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Na tomto daru pro děti s autismem nebo opožděným vývojem se podílela skupina žen i mužů, kteří přispěli v rámci Tříkrálové sbírky a věnovali svůj čas, lásku i energii během lekce jógy pod mým vedením ( Jóga Nikola Jirešová). Posíláme dětem nejen finanční dar, ale také naši pozornost, energii a lásku ať mají i oni krásný, spokojený a láskyplný život.

Nikola Jirešová
2 000 Kč

Děkujeme za Vaši práci.

Petra Dušková
330 Kč