České galerie, z.s.


Culture, Art and History Socially Disadvantaged Groups

Group F

Group F is a grouping of creators, both lay and professional, with experience of mental illness. Other artists who are not indifferent to the issue of social acceptance of people with mental illness also participate in the activities of Group F. The Czech Galleries founded Group F in 2017, and since then we have been organizing exhibitions and lectures together and supporting each other, in short, creating a community where no one knows who is actually normal. At present, the group unites already 70 artists and new ones are still being added. We give artists who are struggling with psychological difficulties the space to present their work at exhibitions in Prague and on our editorial website, where everyone has their own profile with samples of their work.

we started on 2022-08-25

I want to support Group F

€186

supported by

9 people
Donate in :
secured by Darujme.cz
Redakce Českých galerií založila Skupinu F v roce 2017 a od té doby pořádáme společně výstavy i přednášky a vzájemně se podporujeme, zkrátka vytváříme komunitu, kde nikdo neví, kdo je vlastně normální.
V současnosti skupina sdružuje již na 70 umělců a stále noví přibývají.
Dáváme umělcům, kteří se potýkají s psychickými nesnázemi, prostor prezentovat svou tvorbu na výstavách v Praze i na našem redakčním webu ceskegalerie.cz, kde má každý svůj profil s ukázkami svých prací.

Support this project even more and ask your friends to help Create campaign