Nadace Via


Životní prostředí

Podpořte Koalici pro krajinu

Z naší krajiny do značné míry zmizela příroda. Není pro ni místo. Proto aktivně budujeme nová místa pro přírodu – tůně, remízky, květnaté louky nebo pestřejší lesy. Ale nejen to. Založili jsme i Koalici pro krajinu, jejímž cílem je postupně vrátit až 10% zemědělské půdy zpátky přírodě.  

vybíráme od 23.8.2022

Zdvojnásobení

Každou korunu, kterou darujete, JRD GROUP zdvojnásobí až do výše 50 000 Kč!
50 255 Kč
vybráno 50 % z 100 000 Kč

přispělo

24 lidí
Sbírka je již uzavřena. Děkujeme!
Ve spolku Čmelák již 28 let obnovujeme konkrétní lokality v naší krajině a vytváříme na nich nová místa pro přírodu. Přeměňujeme smrkové monokultury na pestřejší smíšené lesy, vybudovali jsme v krajině několik desítek tůní, zasázeli tisíce vzrostlých stromů a stovky tisíc sazenic lesních dřevin. 
Příroda z naší krajiny zmizela hlavně proto, že pro ni již není místo. Mnoho mokřadů a tůní bylo vysušeno, potoky jsou svedeny do podzemních trubek, meze rozorány, remízky vykáceny. Žáby se tak nemají kde rozmnožovat, ptáci kde stavět hnízda. Na jedné straně máme dostatek relativně levných a kvalitních potravin, na straně druhé nezbylo pro přírodu v naší krajině moc místa.  

Čmelák se zaměřuje na běžnou krajinu, mimo přírodní rezervace, CHKO a národní parky, která pokrývá většinu našeho území. Věříme, že dnes nestačí přírodu jen chránit, ale je důležité pro ni vytvářet aktivně nová místa, nové lokality. Naše projekty jako Nový prales nebo Mokřady Jablonné ukazují, že tak mohou vzniknout nejen nové oázy pro život vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů, ale také zajímavá místa pro každodenní rekreaci lidí.
I když na tom ale děláme roky, je toho stále málo. Naše krajina potřebuje takových lokalit mnohem více. Proto jsme v roce 2021 začali připravovat projekt Koalice pro krajinu, jehož cílem je prosadit změnu systému zemědělských dotací, aby je do budoucna mohli brát jen ti zemědělci, kteří hospodaří s ohledem na přírodu a kteří postupně vyčlení až 10% zemědělské půdy zpátky přírodě.
Je to důležité nejen pro obnovu biodiverzity naší krajiny, ale i pro obnovu její celkové ekologické stability a schopnosti zadržovat vodu. Slov na toto téma bylo napsáno a vysloveno již mnoho. Čmelák  pracuje na tom, aby se tato slova přeměnila v konkrétní činy, které budou v krajině vidět. Díky všem, kdo nám v tom pomáhají. Každou korunu, kterou darujete, JRD GROUP zdvojnásobí až do výše 50 000 Kč!
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

🎁🎄  6000,-

Založení projektu

Držím palce.

Marie Klimešová
1 000 Kč

Děkuji za to,co děláte

Dárce
200 Kč