Nadační fond Via Clarita


Filantropie a dobrovolnictví Osvěta a poskytování informací

CESTY FILANTROPIE - OSTRAVA

Děkujeme, že jste se zúčastnili setkání, které se uskutečnilo 25.května 2022 v PLATO - městské galerii současného umění.

vybíráme od 25.5.2022
700 Kč

přispěli

2 lidé
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Velmi si vážíme toho, že našimi hosty byli právě rodáci z Moravskoslezského kraje Richard Gazda, Libor Winkler a Petr Cabák, kteří s námi sdíleli své příběhy a zkušenosti s dobročinností. Doufáme, že se nám podařilo ukázat různé přístupy k filantropii a k pomáhání.
 
Rádi bychom Vás tímto požádali o finanční příspěvek, který nám umožní pokrýt náklady na zorganizování akce a zároveň pomůže uskutečnit další podobná osvětová a inspirativní setkání, na které Vás budeme v budoucnu zvát.
 
Věříme, že jste si stejně jako my ze setkání odnesli nové podněty a inspiraci pro Vaše filantropické plány a aktivity. 
 
Ještě jednou děkujeme za Vaši účast a podporu.
 
Za Nadační fond Via Clarita 
 
Dáša, Míša, Honza a Lenka 
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu