Česká ženská lobby


Osvěta a poskytování informací Lidská práva

Pozvedněme HLAS PROTI NÁSILÍ

Dlouhodobě se věnujeme problematice lidských práv, násilí na ženách a domácího násilí.

Podpořím Hlas proti násilí

16 496 Kč

přispělo

34 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Díky vaší podpoře se můžeme zasazovat o řešení situace obětí násilí.

 • Vaše podpora nám pomůže být hlasitým zastáncem obětí, které se samy nemůžou ozvat nebo nejsou dostatečně slyšet.
 • Díky vaší podpoře můžeme přesvědčovat politiky/čky o potřebnosti řešení situace obětí násilí, komunikovat s veřejností, médii i dalšími aktéry, kteří můžou zlepšit situaci obětí.
 • Jsme Hlas proti násilí - koalice organizací, které mají bohaté zkušenosti s prosazováním změn. Kdo jsme

 • Jsme koalice, jejíž členy jsou Amnesty International, Česká ženská lobby, Konsent a Ženy v právu.
 • Společně chceme dosáhnout proměny aktuálního stavu v oblasti násilí a domácího násilí a podpořit oběti i odborníky a odbornice, kteří v této nelehké oblasti pracují.
 • Apelujeme na přijetí Úmluvy Rady Evropy pro prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí. 

Kde je problém a jak pomůže Úmluva proti násilí na ženách a domácímu násilí?

 • Ročně v ČR na následky domácího násilí zemřou desítky žen, dalších 168 tisíc vyhledá lékařskou pomoc.  
  // Úmluva požaduje zajistit bezpečí a dostupnou pomoc pro všechny oběti

 • Máme pouhých 90 lůžek v bezpečných specializovaných azylových domech, a jsou dostupné pouze ve 2 městech. Potřebujeme jich alespoň 1000. 
  // Úmluva apeluje na dostatečné množství vhodného bezpečného ubytování pro oběti (článek 23)

 • Zhruba 2500 případů domácího násilí se odehrává v rodinách s dětmi. Podle Úmluvy mají oběti i jejich děti nárok na pomoc, které se jim nedostává. 
  // Úmluva požaduje dostupnou síť pomoci pro oběti (čl. 22) i ochranu dětských svědků (čl. 26).

Co se nám již povedlo?
 • V pro bono spolupráci s reklamní agentúrou Triad jsme vytvořili edukativní videospoty, které shlédlo 100 tisíc sledujících a byly vysílány i v televizi.
 • V průběhu pandemie jsme po Praze rozmístili plakáty s odkazy na telefonické linky pomoci pro oběti násilí.
 • Sesbírali jsme více než 10.000 podpisů pod petici na podporu Úmluvy.
 • Daří se nám získávat podporu z řad veřejnosti, ambasád, i tvůrců politik, které přesvědčujeme o nutnosti postavit se za oběti násilí. 
Pomozte nám dostat Česko mezi 37 států Rady Evropy, které již přijaly Úmluvu. Ukažme, že jsme moderní zemí, která chrání ty, kteří se sami neubrání. 

Spojme naše hlasy, aby byly lépe slyšet. 

Děkujeme. 


Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Děkuji za to, co pro oběti děláte a také za za účinnou cestu pomoci.

Zbyněk Popelka

❤️

Kamila
200 Kč

Děkujeme, Kamilo :)

Česká ženská lobby

Je až neuvěřitelné, jak zásadní společenské problémy jsou stále ještě "neřešeny". Pojďme nad tím přestat kroutit hlavami a namísto toho udělat něco pro zlepšení. :-) Kdo jiný než MY a kdy jindy než TEĎ.

Romana Hartigová

Moc Vám děkujeme za podporu důležitého tématu:)

Česká ženská lobby

Mám zkušenost s domácím násilím, a proto jsem vaši organizaci podpořila. Přeji ženám, aby dosáhly spravedlnosti a aby násilníci byli potrestáni.
S pozdravem
Pavlína

Pavlína Kořínková
300 Kč