RC Radost o.p.s.


Děti, mládež, rodina

Psychologická podpora dětí a mladých lidí v krizi

Na děti a mladé lidi dopadají následky dlouhodobě náročné situace ve společnosti. Enormně se zvýšil počet těch, kteří se potýkají se sebepoškozováním nebo myšlenkami na sebevraždu. Ve školách děti zažívají šikanu a nevědí, co se sebou, silné úzkosti jim brání pravidelně navštěvovat školu. Tým kvalifikovaných psychologů a psychoterapeutů Radosti s nimi při pravidelných setkáních hledá možnosti, jak vrátit zpět do jejich životů radost ze života a chuť žít.

vybíráme od 13.5.2022

Rodinné centrum Radost o.p.s.

Naše motto zní: Spokojené rodičovství, radostné dětství Pomozte nám naplnit ho všem, kteří to potřebují
800 Kč

přispěli

2 lidé
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Posláním RC Radost  je usilovat veškerou svou činností o posílení hodnoty rodiny, partnerství a úlohy rodičů. Podporuje, povzbuzuje a pomáhá ke zvládání aktuálních i dlouhodobých těžkostí a krizí v rodině. 
Poskytujeme rozšiřující péči rodinám, které svou situaci řeší i s lékaři, intervenčními centry nebo Orgány sociální péče o dítě. Naším cílem je včasnou pomocí zabránit prohlubování problémů a předcházet rozvoji vážných duševních a sociálních patologií. Více na www.rcradost.cz

Dárcovské výzvy k projektu

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu