Dotkni se křídel z.s


Giving Information Animals

Dotkni se křídel

We dare to ask you all for help. Only thanks to you we were able to buy food and ensure the needs of the animals in a very difficult time for everyone. And so friends ask you again, help us. Every crown counts and will certainly help us meet the essential needs of our animals. Thank you in advance

we started on 2022-03-28
€0
Donate in :
secured by Darujme.cz
Troufáme si Vás všechny požádat o pomoc.Jen díky Vám jsme mohli nakoupit krmení a zajistit potřeby zvířat v období pro všechny velice obtížném. A proto vás přátelé znovu prosíme, pomozte nám. Každá koruna se počítá a nám zcela jistě pomůže k zajištění potřeb podstatných pro naše zvířata. Předem děkujeme
Support this project even more and ask your friends to help Create campaign