Diecézní charita Brno


Humanitární pomoc Pomoc Ukrajině

#SPOLEČNĚ PRO UKRAJINU

Posláním naší organizace je pomáhat potřebným lidem v nouzi, proto ani my nemůžeme být lhostejní k situaci na Ukrajině. Naše pomoc je limitována finančními prostředky.

vybíráme od 22.2.2022
4 500 Kč

přispělo

8 lidí
Sbírka je již uzavřena. Děkujeme!
Směry naší pomoci jsou v tuto chvílí dva:

  • PŘÍMO NA ÚZEMÍ UKRAJINY POMÁHÁME VE SPOLUPRÁCI S MÍSTNÍMI LÉKAŘI DODÁVKAMI ZDRAVOTNICKÉHO MATERIÁL 
  • POMOC A PODPORU POSKYTUJEME TAKÉ PRVNÍM LIDEM, KTEŘÍ K NÁM DO REGIONU Z UKRAJINY DORAZILI A PŘIPRAVUJEME SE NA NÁRUST POČTU TĚCHTO OSOB
V první fázi chceme lidem, kteří našli útočiště v rámci našeho regionu zajistit zejména transportní ubytování, základní potraviny, hygienické potřeby, potřeby pro nejmenší, psychosociální pomoc a podporu v rámci administrativních náležitostí pobytu na našem území.

DĚKUJEME
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu