Nadace Via


Filantropie a dobrovolnictví Regionální a komunitní rozvoj

Stovky příběhů, které tvoří změnu. Každý rok...

Zanechte svým darem trvalou stopu na stovkách míst napříč Českou republikou. Nadace Via, její dárci a aktivní lidé tvoří společně místa, kde je radost žít. Sázíme pomyslná semínka, ze kterých v našich obcích a městech rostou lepší sousedské vztahy, větší důvěra, propojení různorodých lidí i zvyk se více zapojovat do rozhodování o věcech veřejných. Připojte se k nám. Darujte prosím do nadačního jmění a zanechejte tak v Česku svou viditelnou stopu...

Darujte do nadačního jmění a otiskněte se trvalou stopou do míst, kde je radost žít!

Vaše podpora nadačního jmění zajistí dlouhodobý a trvalý odkaz. Z jeho výnosů totiž můžeme každý rok podpořit na stovky míst napříč ČR, kde to začne žít. Srdečně děkujeme.
51 893 Kč

přispělo

18 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
"Všechno prostě nemůže zařídit stát nebo město...", říká Jakub z Berouna, jeden z podpořených. Dodává, že je normální, že lidé společně pečují o své okolí a mění místo pro život k lepšímu. I v tomto vidí, stejně jako my v Nadaci Via, podstatu odpovědného života ve svobodě.

Díky štědré pomoci našich dárců a příznivců sledujeme za 24 let práce opravdovou změnu. Jak z "malé podpory" vznikají "velké věci". Jak z původně docela obyčejných plánů vznikají stále odvážnější a s větším přesahem. Lidé pečují o parky, historické památky, hřbitovy nebo otevírají knihovny široké veřejnosti. Upravují náves, budují hřiště, altány a místa k společnému setkávání. Otevírají cesty do krajiny, budují aleje nebo obnovují mokřady a studánky. Dnes je to více než 6 tisíc krásných a obyčejně-neobyčejných příběhů, které společně dělají velkou změnu a to ve více než pětině obcí ČR. Na této cestě podpořené a jejich lídry provázíme dlouhodobě a z lidí jako je Jakub se nakonec mnohdy stávají ti, kteří pečují o celou obec, třeba v pozici starosty.
Podpořte Nadaci Via - darujte do nadačního jmění "trvalou investici", jejíž výnosy pomohou další desítky - stovky let... K tomu, abychom mohli ročně podporovat mozaiku malých příběhů s velkou změnou, nám pomáhá trvalá podpora. Proto budujeme a navyšujeme nadační jmění. Trvalou stopu, jejíž výnosy nám tyto neobyčejné příběhy pomáhají každoročně financovat. Právě z výnosů nadačního jmění totiž můžeme každý rok podpořit takové iniciativy a projekty. Příběhy, které jsou na počátku jen snem pár lidí. A aby se staly skutečností, musí jim někdo uvěřit.  Další lidé se potom vždycky přidají... Rozvoj sousedství, budování komunity i podpora demokracie není sprintem. Výsledky se nedostaví druhý den, je to běh na dlouhou trať a je třeba myslet na mnoho let dopředu. Právě proto bychom rádi požádali také Vás o zvážení pomoci formou podpory nadačního jmění. Děkujeme.
Dar do nadačního jmění je pomyslnou stopou - dlouhodobým odkazem. Zanechte svou stopu v místech, kde je radost žít. Vaše důvěra pomůže proměně a vzniku dalších příběhů, kde se sny mění ve skutečnost a obce v místa, kde je radost žít. Jeden příběh a jedno semínko, ze které vzešla jedna květina na pestré louce. Louce, která tvoří rozmanitou, svobodnou a sebevědomou zemi - Českou republiku. Srdečně děkujeme!
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Děkuji za vaši činnost!

Tereza
1 000 Kč

Nechť mozaika příběhů další roky vzkvétá :-)

Zdenek