Ministr zdraví z. ú.


Osvěta a poskytování informací Zdraví

Váš Ministr Zdraví chce zdravé Česko. Do roku 2030 v Česku prodloužíme dobu prožitou ve zdraví o 5 let.

Češi tráví zbytečně velkou část života v nemoci a nemůžou si tak užít podzim života naplno. Žádný ministr ani ministryně zdravotnictví nepřichází s dlouhodobou vizí přesahující horizont volebního období, a proto vznikl Ministr zdraví.

vybíráme od 26.11.2021

DĚKUJEME, ŽE S NÁMI MĚNÍTE PŘÍSTUP ČECHŮ KE ZDRAVÍ!

237 272 Kč

přispělo

147 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Češi tráví zbytečně velkou část života v nemoci. Průměrný Čech se ve zdraví dožije necelých 62 let, jeho švédský protějšek má střední délku života ve zdraví 72 let. Rozdíl 10 let je alarmující. Do důchodu vstupujeme nemocní, neschopni užít si podzim života naplno. V kontextu stárnutí populace a  odchodu do důchodu se jedná též o tikající ekonomický problém, který se brzy dotkne zaměstnavatelů, státu i nás všech.

Na problému se z velké části podílí absentující prevence a nedostatečné převzetí odpovědnosti občanů za své zdraví. Téměř polovinu úmrtí Čechů v roce 2019 lze připsat špatnému stravování, kouření a konzumaci alkoholu. Přibližně 20 % dospělých Čechů je obézních (a toto číslo dál raketově roste, nemluvě o 60 % Čechů s nadváhou) a jsme premianty mezi státy EU ve spotřebě alkoholu. 

 "Češi nevnímají zdraví jako kapitál, který dostávají a je třeba o něj pečovat, zároveň je k tomu český zdravotnický sytém nijak zvlášť nemotivuje, a to se musí změnit," říká zakladatel think tanku doktor Tomáš Šebek.

Vláda a zákonodárci dlouhodobě selhávají v komplexním řešení problémů zdraví Čechů a českého zdravotnictví, a proto vznikl Ministr zdraví, ideová a expertní interdisciplinární platforma spojující profesionály a profesionálky z různých oblastí: přední české lékaře/lékařky, ekonomy/ekonomky, experty/expertky na digitalizaci a AI, představitele/představitelky pacientských organizací.

Do roku 2030 chce Ministr zdraví zvýšit v Česku dobu prožitou ve zdraví o 5 let. Změny chceme dosáhnout aktivitami ve třech pilířích: prevence, digitalizace a udržitelné financování.

Náš cíl je ambiciózní, jsme zároveň první nezávislá instituce typu “public health advocacy”, která se rozhodla systémovou změnu přístupu Čechů ke zdraví otevřít a nabízet řešení, a proto potřebujeme Vaši pomoc.

Prosím, podpořte naši činnost a měňte s námi české zdravotnictví a přístup Čechů k vlastnímu zdraví. Bez Vaší pomoci to nedokážeme!Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Vážené ministryně a ministři zdraví, 

myslíme si, že zdraví si má každý řídit především sám, takže vás automaticky považujeme za kolegyně a kolegy. A protože se Ministr Zdraví (MinistrZdravi.cz) za prvních pět měsíců pořádně rozjel, chceme vás požádat o další podporu – a předem děkujeme! 

Do roku 2030 zvýšíme každému z vás počet let prožitých ve zdraví o pět let!

Expertní platforma činí mílové kroky, aby uskutečnila svůj cíl. Vedle prvních mediálních výstupů a odborných pohledů na různé problémy v souvislosti s prevencí (zachováním zdraví), současné digitalizace zdravotnictví a jeho racionálnímu financování, má Ministr Zdraví existující právní formu: Ústav Ministra Zdraví. V čele tohoto úřadu je nově zvolený ředitel Mgr. Pavel Gruber (krátký medailonek naleznete např. zde: https://www.meltingpotforum.com/cs/archiv/recnici-2019/pavel-gruber-cze), mj. dlouholetý ředitel české pobočky organizace Lékaři bez hranic.

K naší radosti byla sestavena také správní rada, v níž vedle sebe zasedly dámy Ing. Helena Horská, Ph.D., hlavní ekonomka Raiffeisenbank, (krátké představení najdete např. zde: ((10) Helena Horská | LinkedIn), a MUDr. Barbora Macková, ředitelka Státního zdravotního ústavu (SZÚ). Dvojci žen doplnil obezitolog a propagátor myšlenky, že nejlepší odpovědí na výzvy současné doby je aktivace svalu – MUDr. Martin Matoulek, Ph.D. 

Díky výše jmenovaným a dalším, které můžete vidět v Kabinetu Ministra Zdraví vzniká skutečně silná interdisciplinární platforma expertů, která už je slyšet na konferencích a v médiích, kdy se o postupnou změnu a její prezentaci zasadili např. specialistka na zdravotnické právo, JUDr. Barbora Dubanská, epidemiolog MUDr. Petr Smejkal, popularizátor medicíny MUDr. Tomáš Šebek nebo již zmínění Ing. Helena Horská a ředitel Mgr. Pavel Gruber. Kabinet Ministra se pod záštitou poradenské společnosti Deloitte schází každý měsíc; podrobně sleduje vše od problematiky nutných změn a reforem českého zdravotnictví až po volně dostupná data pro pacienty, na jejich základě mohou sami posuzovat dostupnost a kvalitu poskytované zdravotnické služby a s ní související parametry. Ministr Zdraví mj. podal první žádost o chybějící data Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR; ta nyní zpracováváme a výstup bychom měli mít začátkem prázdnin. 

Během léta se naše aktivita zaměří spíše dovnitř, na přípravu a posílení struktury Ministra Zdraví, aktivaci jeho sociálních sítí. Vedle vás, všech našich jednotlivých podporovatelů, oslovujeme s pozitivní odezvou i potenciální velké dárce a partnery. V září plánujeme uspořádat menší kulatý stůl a v jeho rámci představit naši iniciativu představit médiím. Od té doby bychom již měli začít naplno působit veřejně. 

Jak jsme již zmínili snažíme se chod Ministra Zdraví zajistit hlavně prostřednictvím mecenášek a mecenášů bez ohledu na výši jejich příspěvků, a to i v dlouhodobé perspektivě. Velmi si vážíme vás, individuálních dárců, jejichž podporu a ambasadorství myšlenky považujeme za nepostradatelné. 

Pokud myšlence zdravého Česka věříte, budeme velmi vděčni, pokud nás podpoříte pravidelným nebo jednorázovým darem. 

Předem děkujeme a přejeme zdravé léto! 

Tomáš Šebek a Pavel Gruber

Založení projektu

Vyborny napad a urcite pomuze!

Tereza Raich
2 000 Kč

Držím vám palce, ať se projekt vydaří! Děkuji!

Renáta
500 Kč

Držím palce!

Pavlína Gorgolová
500 Kč

Držím vám palce! :)

Kateřina Janíková

Fandím vám! Lidé mají své zdraví z velké části ve svých rukách!

Jaroslav Dvořák
1 000 Kč

Jako lékař vím, že primární i sekundární prevence je lepší než léčba terminální.

Michal Šotola
500 Kč

Moc vám fandím a přeji mnoho úspěchů s vaším projektem! :)

Tereza Novotná

Díky!

Martin Straka
2 000 Kč

Diky za praci, kterou delate! Tana

Tana Le Moigne
50 000 Kč

Kdy, když ne teď? Prorazte ty bariéry! ✊👍

Lenka Vargová