Step by Step ČR, o.p.s.


Regionální a komunitní rozvoj Vzdělávání a výzkum

Podpořte ZaS centrum v Chomutově

V září 2021 se v Chomutově otevřelo ZaS centrum - metodické centrum Začít spolu a místo pro podporu, sdílení a společné učení. Je určené nejen pedagogům a rodičům, ale všem, kteří se snaží zlepšit kvalitu vzdělávání. Pomozte spolu s námi splnit dětem sen o moderní škole, kde učení dává smysl.

vybíráme od 23.11.2021

Chci podpořit centrum.

Svým finančním darem pomůžete zlepšit vzdělávání v regionu.
500 Kč

přispěl

1 člověk
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
O nás
Jsme neziskovka, která realizuje vzdělávací program Začít spolu v České republice již od roku 1994. Máme za sebou více než 350 školících akcí a úspěšných projektů, více než 10.000 proškolených pedagogů, v naší síti je 250 škol s programem Začít spolu.

Učitelky a učitelé, kteří s programem pracují, patří mezi nejlépe hodnocené a oblíbené učitele. Celá jedna čtvrtina letošních finalistů prestižní ceny Global Teacher Prize CR jsou pedagogové Začít spolu. A přitom školy Začít spolu tvoří necelá 2 % všech českých škol.

Co děláme
V době uzavřených škol jsme podporovali a stále podporujeme pedagogy formou metodických konzultací, webinářů a inspirativních materiálů, které jim pomáhaly zvládnout toto náročné období. S návratem dětí do škol potřebujeme být učitelům/kám co nejblíže, a proto vznikla metodická centra v regionech, která by postupně měla získat roli regionálních vzdělávacích středisek pro podporu a profesní rozvoj pedagogů, sdílení a vzájemné učení.

ZaS centrum v Chomutově je zatím jediné centrum, které funguje samostatně bez zázemí školy nebo školky. Činnost tohoto centra totiž kromě vzdělávacího programu Začít spolu přesahuje do dalších oblastí a věnuje se otázkám sociálním a komunitním. Současně realizuje projekt Podpora trvalé změny na Chomutovsku, který propojuje hlavní aktéry včasné péče o děti v útlém věku ohrožené školním neúspěchem. Podpora trvalé změny využívá zejména dva ze základních principů programu Začít spolu – inkluzi a spolupráci s rodinou, které jsou pro podporu vzdělávání v regionu klíčové.

Jsme přesvědčeni o tom, že každé dítě si zaslouží naplno rozvinout svůj potenciál a mít radost z učení.

Co potřebujeme pro udržení chodu centra:
Pomoc s pokrytím nákladů na pronájem kanceláře + energie + internet, tj. celkem 10.000 Kč mesíčně.

Děkujeme.
ZaS centrum ChomutovPodpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu