Nadace Via


Regionální a komunitní rozvoj

Živá komunita: Pojďme společně oživit Zvičinu

Chceme vytvořit ucelený plán, jak „rozpohybovat“ vrch Zvičina, přirozenou dominantu a nejvyšší horu Podkrkonoší. A přitom zachovat její přirozený charakter. Rádi bychom učinili první, výrazný a hlavně koncepční krok k oživení vrchu. Takový krok je potřeba řádně promyslet, naplánovat a hlavně prodiskutovat s místními lidmi. Nepřipravovat „od stolu“. Zapojujeme studenty Fakulty architektury ČVUT, ale také odborníky, specialisty z různých oborů. A právě na zaplacení jejich služeb poslouží výtěžek této kampaně.

vybíráme od 2.11.2021
38 800 Kč
vybráno 78 % z 50 000 Kč

přispělo

9 lidí
Výzva je již uzavřena. Děkujeme!
Letos na jaře se nám podařilo získat grant Nadace Via, který je právě na tyto plánovací aktivity určen.
A začali jsme konat:
  • Během června a července jsme spustili dotazníkové šetření na téma Zvičina – představy, nápady, co tam patří a co tam vůbec nepatří….. A byli jsme moc příjemně překvapeni počtem odpovědí, ze kterých bylo zřejmé, že se respondenti skutečně zamysleli a vyjádřili své názory. Děkujeme Vám!
  • Pro plánovací proces na Zvičině jsme nadchli i studenty z Fakulty architektury ČVUT v Praze, kteří na workshopu o prvním listopadovém víkendu začnou připravovat vize a návrhy na základě výsledků dotazníkové šetření, a zohlední v nich zároveň i tradice spojené se Zvičinou, její přírodní zajímavosti atd.
Na co tedy půjdou Vaše darované peníze?
 
Na vytvoření uceleného plánu, který bude zaměřen na to, jak „rozpohybovat“ vrch Zvičina, přirozenou dominantu a nejvyšší horu Podkrkonoší. A přitom zachovat její přirozený charakter.  Plán vyhodnotí, co je místními lidmi žádané a co je naopak nechtěné, navrhne např. sportovně-volnočasové aktivity pro místní obyvatele s přihlédnutím k odkazům tradice turistiky a sportu na Zvičině a s tím související vhodnou infrastrukturu, nebo vyhodnotí přírodní zajímavosti a jejich význam a využití pro místní obyvatele, apod.
 
Kromě studentů Fakulty architektury ČVUT v Praze chceme do přípravy plánu zapojit i další odborníky z oblasti péče o krajinu, průzkumu a ochrany vodních zdrojů, lesního hospodářství, apod. Práci těchto odborníků potřebujeme zaplatit. A k tomu nám pomůže právě Váš dar.
 
Projekt byl v r. 2021 podpořen Nadací Via v programu Živá komunita. Každou korunu, kterou darujete, nám Nadace Via zdvojnásobí až do výše 20 000 Kč!
O projektu:
 
Základní myšlenkou projektu je, že všichni místní lidé jsou Zvičinou nějak dotčeni. Zvičina může být cílem výletů, místem připomenutí bohaté historie, významným krajinným prvkem, místem pro sport, místem pro rodinné setkání nebo jen „tím nejvyšším kopcem v regionu“. Tento společný znak se  stal hlavním hybným prvkem pro realizaci projektu.
 
Projektem chceme aktivizovat místní sousedskou komunitu, stmelit všechny generace od dětí po prarodiče společnou aktivitou při plánovacích setkáních pro oživení Zvičiny, zjistit co je pro místní lidi důležité, jaké aktivity na Zvičině chtějí, chceme společně mapovat tradice turistiky a sportu i přírodní zajímavosti a posílit vztah lidí ke krajině, kde žijí.
 
  • Z plánovacích setkání vznikne ve spolupráci s odborníky plán oživení vrchu Zvičina, kde chceme zdůraznit zejména tyto skutečnosti:
  • Zvičina je tradičním místem turistiky a sportu, a to chceme aktivně rozvíjet
  • Cílem plánovacích aktivit není přilákat davy turistů, cílem je přimět místní lidi k zamyšlení nad tím, kam by si představovali, aby směřovalo místo, kde mohou nebo chtějí trávit svůj volný čas
  • Cílem plánovacích aktivit je nastartovat proces široké spolupráce: obcí, obyvatel, firem z okolí Zvičiny
  • Cílem plánovacích aktivit je vytvořit rámcový podklad o tom, co v tématu Zvičina chceme, nechceme, můžeme nebo nemůžeme. A budeme velice rádi, když tento podklad bude dál využit pro územní plány obcí nebo i případné investory. Ale teď jsme teprve na začátku……
Více informací o projektu na webových stránkách: zvicina.napady.net
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Vivat Zvičina

Dušan Erlebach
300 Kč