Prague Pride z.s.


Vzdělávání a výzkum Děti, mládež, rodina

Buďte oporou aktivním vyučujícím – pomozte nám shromáždit materiály s LGBT+ tématikou

České školy nejsou mnohdy pro mladé gaye, lesby, bi nebo trans lidi bezpečné místo. Z výzkumů vyplývá, že právě ve školách lidé s odlišnou sexuální orientací či genderovou identitou zažívají nejvíce posměšků, urážek i diskriminace. S projevy homo/bi/transfobie má na školách zkušenost až 96 % studujících.

10 950 Kč
vybráno 22 % z 50 000 Kč

přispělo

18 lidí
Sbírka je již uzavřena. Děkujeme!
O to, aby byly školy přátelštějším prostředím pro LGBT+ mladé, usilujeme spolu s našimi partnery. Univerzita Karlova vede rozsáhlý průzkum, který ukáže, kde jsou v českém školství největší mezery, a jak nejúčinněji s homo/bi/transfobií na školách bojovat. Spolu s queer filmovým festivalem Mezipatra nabízíme školám filmové projekce spojené s basedami. Při nich se studující se zkušenými*y LGBT+ lektory*kami baví o sebepřijetí a přijímání jinakosti u druhých. 

Pro změnu atmosféry je klíčová podpora aktivních vyučujících, kteří se LGBT+ témat nebojí. Právě těm chceme poskytnout materiály, které mohou v hodinách sami snadno využít. Shromáždíme praktické tipy do výuky – metodické aktivity, témata k diskuzi, i větší výukové projekty. Ty pak budeme šířit mezi další vyučující, protože využít něco ověřeného je snazší než si aktivitu sám*a vymyslet.

Abychom soubor aktivit dali dohromady a začali ho šířit, potřebujeme vybrat alespoň 50 000 Kč.

  • 18 000 Kč na vyhledávání osvědčených materiálů (víme, že toho u nás i v zahraničí už řada existuje)
  • 12 000 Kč na jejich úpravu, překlad, editaci a jazykové korektury
  • 5 000 Kč na práci s databází vyučujících, kterým materiály rozešleme
  • 15 000 Kč na přípravu a organizaci online webináře, kde celý soubor představíme

Díky, že do toho jdete s námi, každý příspěvek se počítá!

Pokud se chcete zapojit i jinak, uvítáme především kontakty na vyučující a školy, které by mohly mít o spolupráci zájem. Pokud jste sám*a vyučující, který*á s LGBT+ tématem ve škole pracuje, ozvěte se Tereze na tereza@praguepride.com a staňte se součástí změny!

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Situace na venkovských školách je opravdu špatná. Povědomí učitelů o LGBT+ je naprosto tristní, nejsou schopni žádné akce. Bohužel nevyužívají ani vzdělávacích projektů, které jsou k dispozici. Děkuji za vaši aktivitu směrem k 13+.

Zuzana Ksirova
300 Kč

Včasnou osvětu ve školách považuji za velice důležitou. Děkuji za vasi aktivitu.

Martin