NEJSTE SAMI - mobilní hospic, z.ú.


Hospicová a paliativní péče Senioři

Podpořte NEJSTE SAMI - mobilní hospic, z.ú.

Jsme nestátní zdravotnické zařízení, které od září 2016 poskytuje mobilní specializovanou paliativní péči terminálně nemocným dospělým a dětem v Olomouci a okolí. Pomáháme rodinám naplnit přání nemocných zůstat až do posledních dnů ve svém přirozeném domácím prostředí. V Olomouckém kraji jsme jedinou službou poskytující dětskou mobilní specializovanou paliativní péči. Neděláme nic přelomového, pouze nenásilně a přirozeně vracíme smrt zpět do domovů.

vybíráme od 10.9.2021

přispělo

86 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Cílem naší služby je poskytnout klientům takové lékařské, sesterské a další doprovodné zajištění a služby, které umírajícím zajistí důstojně strávené poslední chvíle bez bolesti, ostatních doprovodných symptomů nevyléčitelné nemoci, včetně klidného odchodu ve svém domově, ve společnosti svých nejbližších a přátel. Mobilní specializovaná paliativní péče je dospělým pacientům poskytována nepřetržitě 7 dnů v týdnu, 365 dní v roce.
 
Naši registrovanou zdravotnickou službu poskytujeme na území našeho kraje již čtvrtým rokem a počet našich klientů každoročně stoupá o více než jednu třetinu. Potvrzují se tak výsledky opakovaných statistických šetření, která hovoří o 80% obyvatel, kteří si přejí strávit poslední dny svého života doma a zde také zemřít. Osoby, které se rozhodnou zemřít doma tak mají v zádech oporu profesionálního multidisciplinárního týmu, který se věnuje nejen samotnému nemocnému pacientovi, tak doprovázející rodině, která potřebuje zejména ošetřovatelskou a psychosociální oporu.
 
O pozůstalou rodinu naše služba pečuje ještě následujících 12 měsíců, jak díky individuálním pozůstalostním terapiím, tak pravidelným setkáváním pozůstalých i spirituální službě kaplana. Naše služby jsou v duchu hospicového hnutí poskytovány z pohledu komplexního přístupu k člověku. Tedy služeb, které zajišťují a naplňují biologické, psychologické, sociální i duchovní aspekty života člověka nevyléčitelně nemocného i jeho rodiny.

Dárcovské výzvy k projektu

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Děkuji.

Martin Polák