Hospic sv. Alžběty o.p.s.


Senioři Hospicová a paliativní péče

Držme se pro Hospic sv. Alžběty, Brno

Domácí hospic Tabita, provozovaný Hospicem sv. Alžběty, pomůže ročně téměř stopadesáti rodinám s péčí o nevyléčitelně nemocného pacienta DOMA. Staňte se podporovatelem mobilní hospicové služby a provázejte s námi nevyléčitelně nemocné v závěru jejich života.

vybíráme od 31.8.2021
1 000 Kč
vybráno 0 % z 250 000 Kč

zbývá

38 dní

přispěl

1 člověk
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Nevyléčitelně nemocní a umírající si zaslouží důstojný život až do konce, nemají být na okraji zájmu společnosti. Proto se snažíme vytvářet takové podmínky, aby tu nejtěžší životní fázi mohli zvládnout v mezích reálných možností co nejlépe. Aby netrpěli bolestí či jinými komplikacemi spojenými s nemocí, nepociťovali samotu a byla zachována jejich důstojnost a individuální svoboda až do samého závěru jejich života. 

Pro naplnění zmíněného cíle Hospic sv. Alžběty o.p.s. poskytuje nejen mobilní hospicovou péči, ale zajišťuje komplexní sociální a zdravotní služby v této oblasti:  

  • domácí hospicovou péči - Domácí hospic Tabita - kontinuálně 24 hodin po 7 dní v týdnu umožňující nemocným zůstat se svými nejbližšími v jejich domácím přirozeném prostředí
  • lůžkovou hospicovou péči
  • ambulanci paliativní medicíny
  • půjčovnu pomůcek
  • odborné sociální poradenství - kvalifikovaní sociální pracovníci pomohou v zajištění sociálních dávek dle aktuálních právních norem
  • terénní odlehčovací službu - pečovatelé pro službu v domácím prostředí nemocných
  • pobytovou odlehčovací službu.
            Děkujeme za VAŠI podporu!
            www.hospicbrno.cz 
           


Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu