Hospic sv. Alžběty o.p.s.

http://www.hospicbrno.cz tel.: 543 421 494 e-mail: fundraising@hospicbrno.cz


Hospic sv. Alžběty o.p.s. zastřešuje komplexní paliativní a hospicovou péči nevyléčitelně nemocným, převážně onkologickým pacientům. Naší snahou je zachování kvalitního a důstojného života, poskytování podpory příbuzným a šíření hospicové myšlenky. Hospic sv. Alžběty provozuje: lůžkový hospic, domácí hospic, terénní odlehčovací službu, pobytovou odlehčovací službu, odborné sociální poradenství a půjčovnu pomůcek.

Aktuální projekty

Ukončené projekty