Hospic sv. Alžběty o.p.s.

http://www.hospicbrno.cz tel.: 543 421 494 e-mail: fundraising@hospicbrno.cz


Hospic sv. Alžběty o.p.s. zastřešuje komplexní paliativní a hospicové péči nevyléčitelně nemocným, převážně onkologickým pacientům. Snahou je zachování kvalitního a důstojného života i navzdory nemoci a poskytování podpory příbuzným a šíření hospicové myšlenky i v jiných zařízeních. Mezi služby Hospic sv. Alžběty patří: Lůžkový hospic, domácí hospic, terénní odlehčovací služby, odborné sociální poradenství, půjčovna pomůcek

Aktuální projekty