Nadace Via


Regionální a komunitní rozvoj

Živá komunita: Stromy ve Slavonicích nedáme!

Máte rádi Slavonice? Pomozte nám zachránit jejich stromy! Město Slavonice dostalo dotaci na údržbu a obnovu zeleně. Aby uvolnilo místo nové výsadbě, rozhodlo se v tichosti vykácet celou čtvrtinu stromů ve městě. Vzrostlých, krásných, vitálních. Mnohé padly. Zachránili jsme březovou alej a sakury na historickém náměstí. Ale boj o stromy nekončí…

vybíráme od 7.7.2021
14 260 Kč
vybráno 15 % z 95 000 Kč

přispělo

16 lidí
Sbírka je již uzavřena. Děkujeme!
Vykácet staré, vysadit mladé a nemít na další desetiletí s městskou zelení žádnou práci. To je jediná koncepce projektu revitalizace zeleně ve Slavonicích.  Původně slibovaná etapizace se nekoná. Všech 357 vzrostlých a převážně zdravých stromů mělo padnout naráz. Náhradou má být výsadba 333 malých stromků. Dnes, kdy lesy kolem Slavonic mění kůrovcová kalamita v měsíční krajinu! Za kolik let dokážou mladé kmínky zacelit ránu po tak brutálním zásahu do městské zeleně? Za jednu, dvě generace?
Stali jsme se svědky devastace přírody ve jménu dotace. Rozhodli jsme se zabránit nesmyslné ekologické katastrofě. Po obrovském úsilí mnoha lidí a s vynaložením značných finančních prostředků na odborné posudky i právní konzultace se nám podařilo dosáhnout rozhodnutí úřadů o významu březové aleje v parku, a tím chránit před vykácením 95 stromů a odložení kácení 13 sakur. Město s odvoláním neuspělo, ale bude podnikat další kroky, aby mohlo tyto zdravé stromy vykácet.

Podpořte nás, prosím, ve snaze o záchranu stromů, které k historickému městu patří. Vybrané peníze použijeme na financování právních služeb, odborných posudků a dalších aktivit k záchraně stromů. Projekt byl podpořen Nadací Via v programu Živá komunita. Každou korunu, kterou darujete, nám Nadace Via zdvojnásobí až do výše 20 000 Kč.

V případě překročení cílové částky použijeme přebytek sbírky  pro ochranu životního prostředí Slavonicka.


Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Ať se stromům daří a těší i další generace!

Věra Štěpánková