Nadace ADRA - adventistická nadace pro pomoc a rozvoj


Děti, mládež, rodina Lidé s postižením

Pomoc pro zdravotně postižené v regionu zničeném tornádem

Nadace ADRA se věnuje v rámci své dlouhodobé veřejné sbírky i podpoře zdravotně postižených. Nyní chce více pomoci těmto lidem, kteří žijí v oblasti postižené přírodní katastrofou. Důvodem je, že zajišťování nutné léčby a pravidelné péče o lidi se zdravotním postižením je pro jejich rodiny vždy náročné – fyzicky, psychicky i finančně. To se pro ně může ale rázem stát naprosto nemožné, když se samy staly oběťmi tragédie. K té došlo na jihu Moravy, kde tornádo, vichřice a extrémní bouřky nečekaně zničily jejich domovy a vyřadily z provozu řadu zdravotních a sociálních zařízení, která běžně poskytovala jejich nemocným a handicapovaným pravidelnou odbornou pomoc a službu. Finanční podpora těchto těžce zkoušených rodin má tak klíčový význam.

vybíráme od 26.6.2021
44 492 Kč

přispělo

37 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Péče o těžce nemocného či handicapovaného člověka bez ohledu na jeho věk je pro jeho nejbližší každodenní dřina a odříkání. V tom jim účinně pomáhají nejrůznější zdravotní a sociální zařízení. Mimo fyzického a duševního vyčerpání řeší pečující často vážné finanční potíže, protože vše, co je třeba, zdravotní pojišťovny nehradí. Jestliže se ale tyto rodiny dostanou navíc do situace, že se nemohou o své milované nemocné dál starat, znamená to pro ně neřešitelnou situaci a obrovský stres. 

Tomu nyní čelí někteří lidé na jihu Moravy, kde jim večer 24. června 2021 tornádo, vichřice a silné krupobití zničilo v několika minutách domovy. Přitom již víc jak rok nemohli plně využívat služeb nejrůznějších pomáhajících organizací ani léčebná zařízení z důvodu coronavirové pandemie. Starost o zdravotně postižené byla tak dlouho jen na nich samotných. Po přírodní katastrofě, jež nemá v České republice obdoby, řeší aktuálně tito lidé nejen, kde budou jako rodina bydlet, že přišli o zaměstnání, ale i to, jak se za těchto podmínek starat o svoje nemocné, handicapované či seniory. A ti jsou, často trvale ležící, na zaběhnutý denní režim a známé prostředí svého domova naprosto závislí. Pečující kromě toho nemohou využít ani místních služeb státních či nevládních zařízení, protože i ta byla poničena. 

Peníze sice nevyřeší všechny problémy, obavy a bolesti, ale pomohou těmto rodinám překonat alespoň nejtěžší období a částečně zmírnit dopad této přírodní katastrofy na kvalitu života nemocných.

Nadační příspěvky budou poskytnuty na základě obdržených žádostí konkrétních jednotlivců, které posoudíme standardním způsobem. Při realizaci budeme spolupracovat s ADRA, o. p. s., aby obnova zničeného regionu probíhala podle stanoveného harmonogramu a byla co nejúčinnější. 

Své dary můžete posílat online zde, nebo bankovním převodem na sbírkový účet Nadace ADRA č. 57333375/0300, v. s. 263. V tom případě se Váš dar nezobrazí zde, ale bude dle bankovního výpisu zaúčtován k danému variabilnímu symbolu. Děkujeme Vám. 
 
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu