NaZemi, z. s.


Osvěta a poskytování informací Životní prostředí

Šíříme Nerůst, protože věříme, že kvalitní a důstojný život pro všechny je možný uvnitř planetárních limitů.

Naší vizí je nerůstová společnost, ve které se méně spotřebovává, a méně vyrábí, ale kde je kvalita života vyšší díky dostatku volného času, smysluplnější práci a péči o lidi i přírodu. Potřebujeme hledat způsoby jak zmenšovat ekonomiku a zvyšovat kvalitu života pro všechny.

vybíráme od 5.6.2021
2 611 Kč

přispěli

3 lidé
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Vyšší ekonomický růst byl dlouho považován za měřítko pokroku. Dnes víme, že ekonomický růst od jisté hranice již nepřispívá zvyšování kvality života. V důsledku neustále se zvětšující ekonomiky se dnes nacházíme uprostřed šestého masového vymírání druhů, jsme na cestě ke čtyřstupňovému globálnímu oteplení a i přes nesmírné materiální bohatství je na světě velký počet lidí, jejichž základní potřeby nejsou naplněné. Současný ekonomický systém navíc vytváří obrovské nerovnosti a umožňuje takovou koncentraci moci, která podrývá demokratické fungování naší společnosti. 

Navrhovaná řešení současných vlád a mezinárodních institucí je nedostatečné. Některé před krizemi zavírají oči, jiné se spoléhají na řešení tzv. zeleného růstu. Věří, že bude-li ekonomika dále růst, vyřešíme chudobu a díky technologickým inovacím i klimatickou krizi. Bohužel, podle vědeckých výzkumů je tato představa jen iluzí. I přes velmi rychlé inovace v technologiích se nám nedaří zbavit ekonomický růst jeho materiálové a energetické náročnosti a globální i lokální nerovnosti se pořád zvětšují. 

Naší vizí je nerůstová společnost, ve které se méně spotřebovává, a méně vyrábí, ale kde je kvalita života vyšší díky dostatku volného času, smysluplnější práci a péči o lidi i přírodu. Potřebujeme hledat způsoby jak zmenšovat ekonomiku a zvyšovat kvalitu života pro všechny.


Naším dlouhodobým cílem v NaZemi je, aby se nerůst stal součástí veřejné debaty a povídali si o něm i lidi v hospodách. Iniciovali jsme vznik české pracovní skupiny nerůstu, píšeme články, vzděláváme o něm další organizace, vyučující i studenty a studentky, zasíláme newsletter, připravujeme kvalitní web a prostřednictvím konferencí Open Space formátu propojíme komunitu lidí, kteří se o nerůst zajímají nebo se v něm aktivně angažují.

Všechny tyto aktivity vyžadují nemalé materiální zdroje, ale také lidské úsilí. V současnosti hledáme finanční podporu hlavně pro nerůstovou konferenci ve formátu Open space, která se odehraje od 9. do 12. září. Pokud vás základní myšlenky a hodnoty nerůstu oslovují a byli byste rádi, kdyby se o něm v českém prostředí mluvilo více, můžete nás podpořit libovolnou částkou. 


Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Ať nám ten nerůst v ČR hezky roste :D

Helena Škrdlíková

posílám své dépense

Josef Patočka
1 000 Kč