Charita Ostrava


Jiné Sociálně znevýhodněné skupiny

Rekonstrukce zázemí pro lidi bez domova

Cílem projektu je pomoc při zajištění dofinancování spoluúčasti Charity Ostrava na rekonstrukci Charitního domu sv. Benedikta Labre - nízkoprahové denní centrum, terénní programy, ve kterém poskytujeme sociální službu lidem bez domova. V rámci rekonstrukce v roce 2020 byl objekt modernizován, byly rozšířeny stávající prostory a zkvalitněno zázemí pro klienty i pracovníky sociální služby. Tato rekonstrukce v celkové hodnotě 22,3 mil. Kč je za nezbytné spoluúčasti Charity Ostrava (ve výši 6,6 mil. Kč) hrazena z prostředků Evropské unie v rámci programu IROP, dotace Statutárního města Ostravy, darů individuálních i firemních dárců a veřejných sbírek. Pro úspěšné dofinancování rekonstrukce a opravu průčelí fasády nám zbývá zajistit cca 2 mil. Kč.

vybíráme od 27.8.2021
6 130 Kč

přispělo

7 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Posláním Charitního domu sv. Benedikta Labre v Ostravě-Vítkovicích je přinášet naději lidem bez domova v jejich obtížné životní situaci, a to především vytvářením podmínek k uspokojení základních potřeb v bezpečném prostředí nízkoprahového denního centra.


Nabízíme pomoc s osobní hygienou, přípravou stravy a ošacením. Snažíme se individuálně řešit oblasti, se kterými si uživatelé nízkoprahového denního centra neví rady. Usilujeme o odstranění překážek, které brání ke zlepšení nepříznivé životní situace.


Cílem Charitního domu sv. Benedikta Labre - nízkoprahového denního centra je člověk, který:

  • má zajištěny základní životní potřeby (je nasycen, umyt, ošacen – využívá šatník);
  • je povzbuzen a podpořen (k řešení zdravotního stavu, ke komunikaci s úřady apod., a ke kontaktování rodiny);
  • informován a nasměrován (k využívání návazných sociálních služeb – noclehárna, azylový dům, sociální rehabilitace, odborné poradny a jiných zdrojů pomoci - běžné dostupné služby).

Cílová skupina: Ženy a muži starší 18 let, kteří se vlivem své nepříznivé sociální situace ocitli bez domova.


V objektu Charitního domu sv. Benedikta Labre má své zázemí, kanceláře a sklad materiálu tým pracovníků Terénních programů.
Posláním sociální služby Charitního domu sv. Benedikta Labre - terénní programy je aktivní vyhledávání sociálně vyloučených osob, nebo osob ohrožených sociálním vyloučením a následná pomoc v jejich nepříznivé životní situaci. Zvýšenou podporu služba věnuje lidem, kteří o domov přišli, nebo jim hrozí jeho bezprostřední ztráta.

Příběh:
"Paní Dana k nám přišla z Jablunkova. Byla psychicky nestabilní po smrti své matky a neshodách se sourozenci. Využívala základních služeb sociální služby nízkoprahového denního centra a žila s přítelem pod mostem v Ostravě Na Kamenci. Neměla doklady a finance, i když byla nesčetněkrát motivována pracovníky centra k jejich vyřízení. Nejprve jí život bez prostředků vyhovoval. Z konzultací často zaznívalo, že věděla co je správné a co by měla pro změnu v životě udělat, přesto setrvávala ve svém způsobu života. Zlomem byla smrt partnera na ulici, kdy začala pociťovat samotu. Postupem času se začala znovu sbližovat s ostatními uživateli centra. Po následných motivacích ze strany pracovníků si uživatelka v roce 2020 vyřídila doklady, zaregistrovala se na Úřadu práce a vyřídila dávky v hmotné nouzi. V červnu téhož roku se paní Dana nastěhovala do pobytové sociální služby v Ostravě. V současnosti u nás vykonává veřejnou službu a má tak navýšen příspěvek na živobytí. Paní Dana vyjádřila, že je nyní šťastná, protože bydlí a může být i v rámci služby užitečná."
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

S penězi je to jako s oceánem. Skládá se z miriád kapiček. Málo tvoří hodně. Má to smysl. :)

Dárce