NADAČNÍ FOND MODRÁ RYBKA


Vzdělávání a výzkum Děti, mládež, rodina

DNES JSEM JAKO… aneb Demokracie - věc společná

Projekt „Dnes jsem jako ....“ seznamuje mladé lidi s prací poslance, senátora, zastupitele a dalších ústavních činitelů. Učí mladé lidi kritickému myšlení a otvírá cestu k občanské zodpovědnosti.

vybíráme od 10.5.2021

DNES JSEM JAKO… aneb Demokracie - věc společná

Přispějte na vzdělávání mladých lidí v České republice. Projekt podporuje občanské vzdělávání na školách, ale i mimo ni. Simulace jednání vrcholných politiků v autentickém prostředí rozvíjí kritické myšlení, argumentační schopnosti a vyžaduje pečlivou přípravu u všech účastníků. Do projektu zařazujeme i školy z vyloučených lokalit.
3 050 Kč

přispěli

3 lidé
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz

Dnes jsem jako poslanec, Dnes jsem jako senátor, Dnes jsem zastupitel.


„Dnes jsem jako…“ je vlastně taková hra. Například na poslance. Studenti si vyzkouší práci poslance v autentickém prostředí v Poslanecké sněmovně za přítomnosti poslanců. Do akce jsou zapojeni žáci a studenti z celé ČR. Studenti si předem dané téma ve školních lavicích prostudují, připraví si argumenty a návrhy. Vrcholem jejich práce je jednodenní konference ve Sněmovně, kde si vyzkouší část legislativního procesu, své argumentační schopnosti a hlasování o návrzích. Na závěr debatují s poslanci a odborníky na dané téma.Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu