Svobodná knihovna z.s.


Lidská práva Osvěta a poskytování informací

Podpořte vydání knihy Vybraných spisů Petra Uhla z let 1969-1989

V říjnu letošního roku oslaví disident, novinář a neúnavný bojovník za lidská práva Petr Uhl osmdesát let. Nakladatelství Neklid, provozované spolkem Svobodná knihovna z. s., připravuje u této příležitosti vydání knihu „Za svobodu je třeba neustále bojovat. Vybrané texty z let 1969-1989“, jejímž editorem je Matěj Metelec. Kniha přinese texty, jež shrnují myšlenkový kvas okruhu Hnutí revoluční mládeže, a ty nejdůležitější Uhlovy texty z éry Charty 77. Příspěvkem na výbor z textů Petra Uhla pomůžete zaplnit bílé místo v našich dějinách a politickém myšlení!

vybíráme od 3.5.2021
162 401 Kč
vybráno 135 % z 120 000 Kč

přispělo

197 lidí
Výzva je již uzavřena. Děkujeme!
Za svobodu je třeba neustále bojovat 

Vybrané texty 1969-1989

 Pomozte nám vydat výbor z textů Petra Uhla!

Petr Uhl patřil k nejvýraznějším postavám československého disentu. Poprvé byl zatčen v roce 1969 za svou činnost v rámci Hnutí revoluční mládeže, které lze označit za československou odpověď na studentská hnutí v západní Evropě. Právě procesem s levicově orientovanými mladými lidmi začal normalizační režim roztáčet kola trestní represe svých odpůrců, přičemž sám Petr Uhl si z něj odnesl, jak se pak stalo jeho „zvykem“ trest nejvyšší, čtyři roky. Po propuštění se podílel na formování Charty 77, vydával její neoficiální věstník Informace o Chartě a stal se spoluzakladatelem Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných. Právě za činnost ve VONSu byl v procesu, v němž byli odsouzeni také Václav Havel, Václav Benda, Jiří Dienstbier, Ota Bednářová a Dana Němcová, potrestán dalším odnětím svobody, tentokrát na pět let. Ani to jej ale neodradilo od boje proti diktatuře, po návratu z vězení dál vydával „Infochy“, podílel se na činnosti Východoevropské informační agentury – a také psal. Po roce 1989 se krátce věnoval politice, intenzivně novinařině a ze všeho nejvíce boji za lidská práva.

V polistopadovém období sice vyšly Petru Uhlovi dvě memoárové knihy, a historiky byla částečně zmapována jak činnost Hnutí revoluční mládeže, tak Charty 77 a VONS (byť souhrnné monografie stále ve všech třech případech chybí), reprezentativní výbor z díla jednoho z nejaktivnějších a normalizačním režimem nejhorlivěji pronásledovaných disidentů však dodnes chybí. Pomozte nám to napravit!

Náš výbor chce přinést texty z let 1969-1989, tedy práce, jež shrnují myšlenkový kvas okruhu Hnutí revoluční mládeže, a ty nejdůležitější Uhlovy texty z éry Charty 77. V obou případech se jedná o význačné dokumenty k dějinám opozice proti komunistickému režimu v Československu, a v užším smyslu československého disentu, ale také o významný příspěvek k levicové kritice komunistických diktatur. Tento proud byl po roce 1989 přehlížený a opomíjený, bez něj ale nejen nemůžeme porozumět našim nejnovějším dějinám, ale ani se zcela vyrovnat s dědictvím komunistického režimu. Příspěvkem na výbor z textů Petra Uhla pomůžete zaplnit bílé místo v našich dějinách a politickém myšlení!

 Každý, kdo přispěje částkou 500,- a více, dostane knihu jako dárek.

Kniha vyjde v září 2021. 


„A mohu-li být zcela osobní: devět let vězení je balvan, který člověk vleče po celý zbytek života.Nejen však, že jsem nepropadl nenávisti vůči režimu, ale cílevědomě jsem snažil o to, abych co nejvíce ze svého myšle­ní a jednání odstranil citové přístupy, abych byl co nejvíce zakotven v racionální poloze. Snad se mi to podařilo. A z druhé strany: nejsem nijak zlomen, stále uznávám ty hodnoty, které jsem popsal, a myslím si, že stojí za to, o ně usilovat. Že plný, plnohodnotný život je jen ten, který je věnován zlepšování společenských poměrů. Jen takový život, v němž člověk dokáže vsadit i sám sebe do úsilí o cíle, jež považuje za společensky prospěšné.“ (Lidská práva a politická revoluce, 1985/6)

„Nehlásím se k socialismu, k marxismu a k myšlence revolučního překonání dosavadních socio-ekonomických formací na Východě, Západě i v tzv. třetím světě z nějakého doktrinářství. Nehlásím se k tomu všemu ani jako křesťani se hlásí ke své víře. Základem mého přesvědčení je, jak doufám, poznání. Poznání, jaké je umožněno jednotlivci s jeho omezenými schopnostmi, lidské historie, společenského vývoje. A k tomu snad víra, že pokrok (ano, nebojím se toho slova, tolikrát prokletého či aspoň zpochybněného), že tedy pokrok existuje, že materiální a duchovní podmínky, v nichž žijí lidé – národy i jednotlivci – se zlepšují nebo se aspoň zlep­šovat mohou. Snad je v pozadí toho všeho má víra v humanistické ideály, v člověka jako bytost a priori důstojnou a neopakovatelnou.“ (Demokracie pro některé, 1988)

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Pane Uhle, přeju hodně zdraví.

Marek Prchal
1 000 Kč

Těším se na čtení...

Pavel Pečínka
1 000 Kč

Dík za iniciativu. Budu se těšit na knihu.

Štěpán Truhlařík
500 Kč

Je málo autorů, kteří ručí svým životním postojem za své názory

Jiri Schneider

Skvělý a potřebný nápad, díky a hodně sil!

Ondřej Liška

Hodně se těším... Zewlakk

Petr Vrabec
1 000 Kč

revoluční mládež zdraví Petra Uhla!

revoluční mládež

Diky pane profesore!

Rosina Pusch
500 Kč

Děkuji za formování myšlenek

Jaroslav Zajíček
500 Kč

Ve sborníku Charta 77 patří texty Petra Uhla k tomu nejlepšímu. Dodnes obdivuji jeho radikální zápal, smysl pro spravedlnost a snahu dotáhnout revoluci až do konce!

Martin Tremčinský