CZ / EN

F-nadace


Filantropie a dobrovolnictví Regionální a komunitní rozvoj

Monika Mičulková

Glasgow se každoročně stává cílem až 17.000 zahraničních studentů a to především z Číny, Saudské Arábie, Pákistánu, Nigérie, Malaysie, Indie a USA. Pro mnohé z nich je to první příležitost opustit domov, zjistit, jak se žije jinde ve světě a zároveň vůbec první příležitost slyšet evangelium.

vybíráme od 19.4.2021

Monika Mičulková

Přidejte se k podpoře misijní práce Moniky Mičulkové, která se věnuje zahraničním studentům v Glasgow. Zpravidla se jedná o studenty z Číny, Indie, Saudské Arábie, Bangladéše, Indonésie a Pakistánu, ale také o studenty z dalších zemí. Pro mnohé z nich jsou aktivity, které Monika realizuje, první příležitostí, kdy mohou slyšet evangelium.
240 852 Kč
vybráno 32 % z 750 000 Kč

zbývá

17 dní

přispělo

30 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Jmenuji se Monika Edith Mičulková a od září 2019 žiji v největším městě Skotska – Glasgow - kde se v rámci křesťanské charitativní organizace Friends International věnuji zahraničním studentům, kterých je zde více než 17,000. 

V rámci své služby s Friends International usiluji o to, aby tito studenti během svých studií měli možnost navázat přátelství s místními křesťany, kteří jim mohou poskytnout praktickou pomoc během pobytu v Glasgow. Zahraniční studenti se tak zároveň mohou dozvědět o Ježíši a později, až se vrátí do svých rodných zemí o něm mohou říci i tam.. 

Cíle:
 • přivítat zahraniční studenty v Glasgow
 • propojovat je s místními křesťany a poskytovat pohostinnost
 • sdílet evangelium
Plán do dalšího akademického roku:

 • podporovat místní sbor v přípravě a organizaci pravidelného programu pro zahraniční studenty
 • založit a rozvíjet službu zahraničním studentům na dvou univerzitách formou podpory křesťanských studentských spolků (Christian Union)
 • rozvíjet hostitelský program (Buddy Scheme) v online i kontaktní podobě
 • organizovat pravidelná školení dobrovolníků (na téma: mezikulturní rozdíly, komunikace s ne-rodilými mluvčími, čemu se vyhnout, jak lépe sdílet své svědectví aj.)
 • vzdělávat se skrze kurzy a semináře na téma přátelské a proklamační evangelizace
 • přivítat studenty v Glasgow a podpořit je během jejich pobytu zde
 • připravovat studenty na návrat domů a na zpětný kulturní šok
 • kromě pravidelných akcí připravovat jednorázové události (oslava Vánoc, Velikonoc), skrze které se studenti mohou dozvědět více o evropské kultuře a o křesťanství
Vybrání cílové částky umožní Monice pracovat se zahraničními studenty na plný úvazek v akademickém roce 2021/2022.

Možnost odebírat Moničin newsletter: http://eepurl.com/gHZ0RP

Více o Friends International: https://www.friendsinternational.uk
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu