VČELKA sociální služby o.p.s.


Lidé s postižením Senioři

Velikonoční sbírka pro VČELKU

Naše organizace byla založena v roce 2010, kdy od roku 2018 jsme součástí sdružení pečujících organizací VČELKA, které poskytují terénní sociální služby a zajišťují domácí zdravotní péči. Díky propojenosti sociálního a zdravotního segmentu včetně zavádění inovativní anebo asistivní technologie dokážeme poskytnout našim klientům komplexní péči.

vybíráme od 25.3.2021

Velikonoční sbírka pro VČELKU

Pojďme společně plnit přání našich blízkých, dotvářet kulturu sociální solidarity a vytvářet příležitosti pro bezpečný a spokojený život doma většímu počtu těch, kteří to potřebují.
48 239 Kč

přispělo

16 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Prostřednictvím našich služeb přispíváme k řešení nepříznivé sociální situace našich klientů s ohledem na jejich individualitu, potřeby, přání a očekávání. Snažíme se v maximální možné míře pomoci všem, kteří se na nás s žádostí o pomoc obrátí.
Zakládáme si na kvalitě poskytované péče a zvýšení dostupnosti služeb pro každého, komu jsou určeny, přičemž místní dostupnost služeb je zajištěna dojezdovou vzdáleností cca do 20 km od středisek. Časová dostupnost je zajištěna v případě pečovatelské služby provozní dobou každý den včetně víkendů a státních svátků od 6:00 do 22:00 hodin, osobní asistence nepřetržitě, 24 hodin, 7 dní v týdnu, a sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením každý všední den od 8:00 do 16:00 hodin


Pomoc, podporu a péči zajišťujeme prostřednictvím:

Pojďme společně plnit přání našich blízkých, dotvářet kulturu sociální solidarity a vytvářet příležitosti pro bezpečný a spokojený život doma většímu počtu těch, kteří to potřebují.

Vaším příspěvkem můžete zásadním způsobem přispět k tomu, abychom více lidem mohli pomoci a umožnit jim splnit jejich přání – zůstat ve svém domově co nejdéle, po boku svých blízkých, v prostředí, kde se cítí bezpečně, a na které jsou zvyklí.

Více informací o naší organizaci získáte na našich webových a facebookových stránkách.


Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Aktuálně pečujeme o 505 klientů a tento počet neustále stoupá, zejména pak vlivem doby, ve které se nacházíme, ale nejen tím. Po celou dobu je naší vizí vnášet pomoc do života druhých a nezřídka jsme také těmi jedinými, kdo onu pomocnou ruku nabídne a stáváme se tak, kromě jiného, i psychickou oporou. V roce 2020 jsme poskytli naše služby celkem 929 klientům a zajistili více než 104 000 hodin přímé péče bez přejezdů, které v rámci organizace péče představují i více než 30 % času našich kolegyň a kolegů.

Naši klienti mají možnost bezplatně využívat interaktivní dotykový stůl BeeTable, který je vybavený online službami. Stolky jsou využívány v rámci aktivizačních činností.
Od samého vzniku Včelky bylo našim cílem zajistit každému, aby mohl setrvat ve svém domácím prostředí tak dlouho, jak jen to bude možné. Neustále se proto snažíme vnímat potřeby našich klientů a inovovat naše služby. Nechceme být těmi, kteří se drží jen zaběhlé praxe, nepřináší vlastní podněty a invenci, a nesnaží se hledat cestu pro zlepšení. Pokud jsme přesvědčeni, že určitá změna od zažité praxe může být ku prospěchu klienta, je to pro nás impulz a cílevědomě se snažíme tuto změnu tzv. uvézt v život.

To platí i v případě služby, či lépe stolku BeeTable, který nyní našim klientům poskytujeme bezplatně. Jedná se o mobilní interaktivní dotykový stůl, vyrobený ve spolupráci se společností Linet , který je vybaven online službami, jenž pomáhají našim klientům v rámci aktivizačních činností. To jsou činnosti, která napomáhají k zajištění fyzické a psychické soběstačnosti klientů a umožňuje jim v co nejvyšší možné míře zůstat v zapojení do běžného života společnosti. 


BeeTable slouží jako společník pro dlouhé chvíle, které tráví klienti často sami doma, ale také jako nástroj pro aktivizační činnosti za přítomnosti našich kolegů. Díky nim je například možné:
  • mít informace z dění ve společnosti a ve světě (přečíst si domácí i zahraniční zprávy),
  • trénovat kognitivní funkce (například paměť, pozornost a jiné),
  • podporovat orientaci,
  • mít přehled o poskytovaní péče, o kontaktech a informacích o naší organizaci
  • číst oblíbené knihy, články, prohlížet si fotky (například v rámci reminiscenční terapie),
  • trénovat a procvičovat jemnou motoriku,
  • procvičit si psaní (například napsat nákup, který je třeba zajistit) a mnoho dalšího.
Vzhledem k tomu, že stolky BeeTable jsou k dispozici v domácnostech našich klientů, často slouží i jako zábava pro rodinné příslušníky obzvláště děti, kteří na něm mohou hrát se svou babičkou, či dědečkem hry, což by jinak nebylo možné. Upevňují a podporují vztahy v rodině a mají pozitivní vliv na celkový zdravotní stav klientů. 

Do budoucna předpokládáme i zapojení zdravotní oblasti, která bude umožňovat distančně dohlížet na braní léků, umožní měřit fyziologické funkce, usnadnění dostupnosti zdravotnických pomůcek a léků. 

Celý BeeTable se tak stane efektivním nástrojem podpory jak v rámci poskytování sociální péče, tak v budoucnu péče zdravotní (ošetřovatelské), čímž podpoříme snahu o skutečnou dlouhodobou domácí péči, založenou na zdravotně-sociálních službách.


Založení projektu

Když můžu, ráda pomůžu :-) Jste skvělí!

Moravcová

Význam služeb, které poskytujete, jsme si uvědomil až poté, co jsem je sám potřeboval - vaše práce je posláním. Více takových jako jste vy!

Miloš
6 000 Kč

Na Vašich zaměstnancích jde vidět, že své zaměstnání neberou jen jako práci, ale jako poslání, což je v dnešní době opravdu výjimečné.
Rádi Vás tedy alespoň touto cestou podpoříme.
Šimkovi

Šimkovi
1 000 Kč

Člověk si neuvědomí, jak moc je Vaše práce důležitá, dokud ji sám nemusí vyhledat. Děkuji, že jste.

Dárce

Díky za to, co děláte a hlavně jak to děláte!

Klimešovi
888 Kč

Jsem ráda, že mohu podpořit něco, co má skutečně smysl! :-)

Zuzana T.
2 803 Kč

Držíme palce!

Vojtěch Kubec

Děkujeme 🍀

Jan Sýkora a rodina

Více těch, jak jste Vy

Koubkovi

Děkuji za celou naši rodinu. Moc jste nám pomohli ❤️

Jan Švarc