CZ / EN

Rotary Club Prague International


Děti, mládež, rodina Sociálně znevýhodněné skupiny

"Speechless Reconciliation" Splňme dětem z dětských domovů sen vycestovat do zahraničí a společně nastartujme jejich rozvoj

Na celém světě v současné chvíli žije vice než 150 milionů dětí bez domova nebo bez dostatečné rodičkovské péče. Zajímavým je v tomto případě fakt, že v Evropě je stále v přepočtu na obyvatele největší počet dětí, které jsou oddělené od svých rodin. Jenom ve východní Evropě počet sirotků a dětí bez domova převyšuje více než 7,3 milionu dětí. Program nesoucí název Speechless Reconciliation vznikl v roce 2021 za účelem pomoci dětem z dětských domovů v přechodu z dětských domovů do nezávislého života skrze organizování rozvojových táborů a následné nabízení příležitostí pro osobnostní a profesionální rozvoj.

vybíráme od 13.3.2021

"Speechless Reconciliation" Splňme dětem z dětských domovů sen vycestovat do zahraničí a společně nastartujme jejich rozvoj

Pomozte nám splnit sen dětem z dětských domovů o vycestování do jiné země a zprostředkovat jim tak setkání s jejich vrstevníky z dalších zemí. Pro většinu dětí bude účast na našich táborech první zkušenosti, kdy budou mít možnost setkat se s dětmi ze stejných organizací ze zahraničí. Tato zkušenost jim pomůže zlepšit jejich vyhlídky na budoucnost a nastartovat jejich rozvoj.
22 373 Kč
vybráno 12 % z 180 000 Kč

zbývá

98 dní

přispělo

12 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz

Co je cílem našeho program? 

Většina dětí, které jsou umístěny v dětských domovech mají o své základní potřeby jako strava, ubytovaní, atd do značné míry postaráno. Co jim však chybí je možnost poznání skutečného světa a možnost opustit svou hranici komfortu skrze setkání s jejich vrstevníky z ostatních zemí.
 
Naším cílem je vzít malé skupiny (max. 6 osob) těchto jedinců z různých národních, náboženských a etnických prostředí a dát jim příležitost k vybudování vzájemného porozumění, vytvoření vazeb a rozšiřování jejich vize o tom, čeho mohou v jejich vlastním životě dosáhnout.
 
Věříme, že propojením mladých lidí, kteří mezi sebou sdílí své nápady a myšlenky a účastní se na společných činnostech, lze překonat předsudky. Věříme, že touto cestou poznají věci, které je spojují jako lidské bytosti. Zároveň za pomoci expert se v rámci letního tábora účastníci budou soustředit na definování své budoucnosti. Na základě sesbíraných dat budeme poté schopni jim nabídnout příležitosti, které jim umožní zlepšit své vyhlídky na normální život.
 


Jak vlastně funguje náš program? 

První částí našeho programu je 8 denní rozvojový tábor pro mládež z maximálně 6 domovů pro děti bez dostatečné rodičovské péče ve věku 16-21 let. V průběhu tábora lektoři prostřednictvím využití širokého mixu metod neformálního vzdělávání, zážitkového učení, diskuzí a kreativních workshop pomáhají účastníkům vytvořit akční plán jejich budoucnosti, identifikovat jejich talent a schopnosti. Hlavními tématy letního tábora jsou pocit sebehodnoty, podněcování zvědavosti a otevírání příležitostí.
 
Poslední 2 roky jsme úspěšně organizovali první část  našeho programu Speechless Reconciliaton v České republice. Za poslední dva roky první částí program úspěšně prošlo 59 jedinců ve věku 16-21 let. Většina z nich poté následně vstoupila do našeho mentoringové program.
 
Jedním z našich dalších úspěchů bylo nastartování druhé části našeho programu, kterým je poskytování vzdělávání v podobě online kurzů a nabídky různých stáží a pracovních pozic v rámci naší sítě partnerů skrze online platformu.
Pro príští rok plánujeme rozšíření našeho programu do dalších zemí a to I za účasti českých dětských domovů ve spolupráci s Nadačním fondem Veroniky Kašákové. Celkový počet dětí z českých dětských domovů, které by se našich táborů měli účastnit je 18.
 
 


Bohužel bez Vaší pomoci je pro nás do značné míry obtížné těmto dětem splnit sen o vycestování do jiné země a zprostředkovat jim tak setkání s jejich vrstevníky z dalších zemí. Pro většinu dětí bude účast na našich táborech první zkušenosti, kdy budou mít možnost setkat se s dětmi ze stejných organizací ze zahraničí. Tato zkušenost jim pomůže zlepšit jejich vyhlídky na budoucnost a nastartovat jejich rozvoj.
 

A jaký vlastně má náš program dopad na účastníky? 
Alexandar Vuckovski, účastník ze Severní Makedonie 


Program Speechless Reconciliation změnil to, jak přemýšlím o spoustě věcí a jak věci většinou vidím. Před kempem jsem většinu času upouštěl od svých cílů a sváděl jsem to na ostatní. Právě díky rozvojovému kempu jsem teď proaktivnější a přebírám zodpovědnost za své vlastní činy. 

Před táborem jsem žil ze dne na den. Nyní mám řadu cílů, jako je střih videa a natáčení, a i když nemám všechny dovednosti, které nyní potřebuji, vím, že se je mohu naučit s pomocí mé mentorky Andrey, se kterou jsem se setkal díky programu Speechless Reconciliation a která se mi stala nejen rádcem, ale i skvělou kamarádkou. 
Aleksandarovi byla po kempu nabídnuta možnost stáže ve Wenable Solutions. Ukázalo se, že je opravdu dobrý a talentovaný ve střihu videa, a proto mu byla nabídnuta práce v C9 International jako editor videí. 

Anastasija Anastasijevic, účastnice ze Srbska 

Když jsem byla na táboře, měla jsem celou dobu velkou motivaci. Členové organizačního týmu byli milí, vždy nás inspirovali a měli odpovědi na všechny naše otázky. Po táboře jsem byla na začátku trošku zmatená. Nevěděla jsem jak a kde začít.
 
Jak plánovat, protože na táboře jsem slyšela velké množství dobrých nápadů, způsobů a kroků, jak to mohu udělat. Měla jsem stále staré myšlení. Avšak díky účasti na rozvojovém táboře jsem se snažila překonat některé zlozvyky. Po táboře jsem si uvědomila, že chci mít ve svém životě pouze dobré věci. Na táboře jsem získala spoustu energie, protože všichni mentoři mluvili o neúspěších a o tom, jak je to vlastně normální se v životě potákat s překážkami. Jak všichni lidé mají v životě špatné chvíle a hlavně jsem si uvědomila, že konečně můžu přestat utíkat před svým vlastním selháním.
 
Konečný plán stále odkládám, i když ho mám v hlavě, protože se bojím, že to možná všechno pokazím. Bojím se o tom mluvit, ale teď mám vše v hlavě a díky motivaci, kterou jsem získala na táboře to můžu vše dát na papír a poté implementovat do praxe. Předtím bych to jen potlačovala a vůbec se nějakým plánem mé budoucnosti nezaobírala.
 
Anastasija uvedla, že má velmi ráda komunikaci a diplomacie je jedním z jejích témat, které ji opravdu zajímá. Proto s pomocí svého mentora dostala nabídku stáže v Evropské akademii diplomacie v Polsku, kde bude pracovat jako manažerka sociálních sítí a zároveň si rozšiřovat své znalosti o diplomacii.
 

Co o našem programu říkají sociální pracovníci a vedoucí skupin 
Vykinté Beré, Litva 

Mládeži, která se účastnila tohoto tábora, se dostalo obrovské motivace od mentorů a členů projektového týmu. Někteří z nich měli možnost inspirovat se příkladem člověka, kterým by jednou chtěli být. Program byl opravdu pestrý a za zmínku napříkad stojí cvičení na hledání jejich silných stránek. Avšak největší dopad, který naši mladí lidé zmiňují, je poznávání nových přátel z jiných zemí. Dále taktéž zmínili vzájemné procvičování a zlepšování angličtiny, trávení úžasného a přínosného času se svými vrstevníky a hlavně  nezapomenutelné vzpomínky na celý život. Nejvýznamnějším dopadem kempu na mě osobně bylo vidět změny u našich účastníků a hlavně to, s jakým sebevědomím z celé zkušenosti odešli. 
 

Lirim Berisha, Kosovo 

Na základě mého hodnocení se domnívám, že Speechless Reconciliation rozvojový tábor měl velmi důležitý dopad na názory a vnímání světa každého z účastníků naší skupiny. Nyní, když uplynuly téměř tři měsíce od konce tábora, téměř na každém setkání, které mám s mladými lidmi, kteří byli účastníky tábora, jsou hlavním tématem táborové zážitky a vzpomínky. Dokázali se hodně naučit o kulturách zúčastněných zemí, mnohým z nich se podařilo odstranit předsudky, které měli o kterékoli zúčastněné zemi. Také pokračují ve virtuálním kontaktu s ostatními účastníky i po skončení tábora a mít nové přátele v různých zemích je pro ně opravdu skvělá věc, která je posouvá v jejich životě dál.
Pokud jde o mě osobně, také jsem celý tábor a realizované aktivity vnímal jako jedinečný zážitek. Potkal jsem lidi z různých kultur. Setkala jsem se také s kolegy z různých zemí, se kterými jsme sdíleli velmi cenné zkušenosti ve způsobu práce s dětmi a hlavně jsme si nasdíleli zkušenosti z podobných problémů, se kterými se setkáváme v naší práci každý den.
 

Více informací o projektu naleznete na našich stránkách https://www.speechlessreconciliation.org/.

Nebo na sociálních sítích
Linkedin
https://www.linkedin.com/company/speechless-reconciliation/
Instagram https://www.instagram.com/speechless_reconciliation/
Facebook https://www.facebook.com/Speechlessreconciliation

Pro více informací o projektu nás také můžete kontaktovat na hello@speechlessreconciliation.org 

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu