POST BELLUM


Vzdělávání a výzkum Děti, mládež, rodina

Gymnázium Paměti národa - škola, kde se nelže

Nové Gymnázium Paměti národa přichází s možností humanitně orientovaného studia se zaměřením na mediální výchovu. Začínáme v září 2021. Podporou projektu přispějete na finančně náročný rozjezd nové školy, která si klade za cíl, aby si studenti osvojili nejen důležité znalosti a dovednosti, ale také postoje a hodnoty. Díky vašemu příspěvku dostanou příležitost studovat na malé komunitní škole i ti, kteří by na ni bez vaší finanční pomoci nedosáhli. Přispějete také budoucím studentům, kteří díky své snaze a píli dosáhnou vynikajících studijních výsledků. Zapojte se do toho s námi, staňte se členy Kruhu přátel Gymnázia Paměti národa.

vybíráme od 5.3.2021
142 001 Kč

přispěli

4 lidé
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
„Jste ve škole, kde se nelže.“ Touto větou přivítal své studenty ředitel nově se otevírající Koleje Jiřího z Poděbrad v roce 1946. Mezi lidmi, kteří si tuto větu vyslechli naživo, byl například mladý Václav Havel nebo Miloš Forman. Gymnázium Paměti národa, které otevře dveře svým prvním studentům již v září roku 2021, si klade identické cíle.

Humanitně zaměřené Gymnázium Paměti národa povede své studenty k tomu, aby se o prostředí, ve kterém žijí, nejen zajímali, ale aby se též stali jeho spolutvůrci. Studenty budeme podporovat ve spolupráci a v odvaze pouštět se do nových věcí. Chceme, aby absolventi obstáli v budoucím světě nejen díky vynikajícímu vzdělání, ale také díky pevnému hodnotovému ukotvení.  Výuku povedeme tak, aby se absolventi uměli výborně vyjadřovat, a to jak písemně, tak ústně či pomocí audiovizuálních prostředků.

Podporou projektu umožníte rozjezd tohoto výjimečného vzdělávacího počinu a zprostředkujete výuku na Gymnáziu Paměti národa i pro studenty, kteří by s ohledem na školné na naši školu nedosáhli. Vaše podpora to změní. Stejně tak díky vám budeme moci poskytnout stipendium těm, kteří svou snahou a pílí dosáhnou vynikajících studijních výsledků. Pojďte do toho s námi!

Podpořit nás můžete jednorázově nebo pravidelně. V případě, že nás budete chtít podpořit větší částkou než jsou navržené možnosti, kontaktujte hana.hnilickova@postbellum.cz pro více informací a darovací smlouvu.
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu