Díky, že můžem, z.s.


Vzdělávání a výzkum Kultura, umění a historie

Díky, že můžem

Jsme spolek tvořený dvěma desítkami studentů a mladých lidí. Poprvé jsme se rozhodli přispět svým dílem k připomenutí událostí 17. listopadu 1939 a 1989 našim vrstevníkům i celé společnosti před sedmi lety. Jsme si vědomi, že svoboda není samozřejmost a jsme vděčni těm, kteří se za ni v kritických chvílích postavili. Kromě vděku za ni cítíme i zodpovědnost. Snažíme se tak historické události v kontextu dnešní doby připomínat.

vybíráme od 18.3.2021
4 500 Kč

přispěli

2 lidé
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz

Čemu se věnujeme?

Přáli bychom si, aby byla česká společnost sebevědomá, otevřená, vzdělaná a angažovaná. Aby ctila demokratické a humanistické ideály. Snažíme se tomu ideálu naším dlouhodobým působením přibližovat. Díky kontinualitě oslav 17. listopadu, které se každoročně konají na Národní třídě, se nám podařilo změnit narativ, který s sebou dlouhá léta tento svátek nesl. Tento den tak primárně není v široké společnosti vnímán jako den vyjádření nesouhlasu se současnou politickou situací ve formě demonstrací, ale spíš jako kritická reflexe moderní historie a současných společenských problémů a zároveň uvědomění si důležitosti svobody a toho, že ji máme právě díky událostem roku 1989. 

Třicáté výročí bylo vyvrcholením našeho dosavadního snažení, oslavit Den boje za svobodu a demokracii na Korzo Národní přišlo přes 126 tisíc lidí. K tomuto výročí jsme ve spolupráci s Post Bellum také připravili projekt Samet na školách, do kterého se zapojilo 200 škol a přes 30 organizací. Přichystali jsme divadelní rekonstrukci studentského průvodu z Albertova i výtvarnou soutěž pro studenty vysokých uměleckých škol ve spolupráci s AVU, projekt přeshraniční spolupráce a další. 
Korzo Národní

Korzo Národní je unikátní svou podobou velké pouliční slavnosti, která hravou formou, pozitivní atmosférou a důrazem na zdravou národní hrdost připomíná zásadní historické události 17. 11. 1939 a 1989. Dějinný zvrat sametové revoluce přinesl zemi svobodu, demokracii a nepřeberné množství příležitostí. Akce každoročně vytváří místo pro oslavu svobody, současnou kulturu, připomínku historie, ale i pro pohled vpřed. Celá akce je připravována s důrazem na demokratické hodnoty, sounáležitost, lidská práva a jasné prozápadní směřování země. V roce 2020 jsme v reakci na pandemii úspěšně přesunuli Korzo Národní i Samet na školách do online prostředí.

„Za Díky, že můžem pořádáme největší oslavy revoluce, které zůstávají občanské a organizované mladými lidmi. Nebojím se říct, že se nám v něčem podařilo změnit vnímání 17. listopadu českou společností.“ Lukáš Černý, předseda spolku Díky, že můžem

Více informací je k dispozici na https://dikyzemuzem.cz/
Samet na školách

Ve spolupráci s organizací Post Bellum chystáme pro základní a střední školy k příležitosti 17. listopadu vzdělávací programy moderní historii i o aktuálních společenských tématech. Učitelům nabízíme na jednom místě řadu materiálů a aktivit, které si mohou zdarma stáhnout nebo objednat. Výuku tak mohou obohatit o workshopy, přednášky o soudobých dějinách, nebo debaty týkající se svobody a demokracie dnes i v minulosti. Program dáváme dohromady s více než 30 neziskovými organizacemi i jednotlivci. Vedle toho pomáháme studentům připravit na školách jejich vlastní oslavy svobody. 

“Věříme, že aktivity, do jejichž organizace jsou zapojeni přímo studenti, mají na škole větší dopad. Skupina aktivních spolužáků dokáže k zájmu o věc strhnout ostatní, a to v nich probouzí hlubší zájem o témata, kterých se projekt dotýká.” Lucie Bílková, ředitelka projektu Samet na školách

Více informací a nabídka programu je k dispozici na www.sametnaskolach.cz/nabidka-programu.

Kdo jsme?

Náš spolek tvoří dvě desítky studentů a mladých lidí. Je pro nás důležité, aby mladí a angažovaní lidé svým pohledem ovlivňovali směřování organizace a nazírání na odkaz sametové revoluce. Chceme, aby oslavy a další projekty spolku byly aktuální a atraktivní právě pro mladou generaci a zároveň důstojným způsobem připomínaly nejen listopadové události i starším generacím a široké veřejnosti. I proto jsou součástí organizačního týmu starší mentoři a profesionálové, kteří udržují kontinuitu aktivit a pomáhají mladším kolegům. Jsou zapojeni do celého procesu tvorby - od vymýšlení nápadů, přes rozhodování, až po realizaci. Kromě odborníků z různých marketingových, produkčních i kulturních oblastí dlouhodobě úzce spolupracujeme s organizacemi zabývající se historií a vzděláváním. Už nefungujeme na dobrovolnické bázi, ale k zavedené organizaci se zaměstnaneckými úvazky máme ještě daleko.
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu