Svobodná knihovna z.s.


Osvěta a poskytování informací Vzdělávání a výzkum

Podpořte vydání knihy VZÁJEMNÁ POMOC od P. Kropotkina

Nakladatelství Neklid, provozované spolkem Svobodná knihovna z. s. připravuje vydání knihy VZÁJEMNÁ POMOC: FAKTOR EVOLUCE od Petra Kropotkina, s úvodem od antropologů Davida Graebera a Andreje Grubačiče a studií Iaina Mc Kaye. Kniha přináší argumenty ve prospěch tvrzení, že vzájemná pomoc a spolupráce jsou ve společnosti ve skutečnosti mnohem důležitějším faktorem, než boj o život a konkurence.

vybíráme od 9.12.2020
42 151 Kč

přispělo

107 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
V roce 2021 uplyne sto let od smrti Petra Kropotkina, který nadále zůstává jednou z nejinspirativnějších postav anarchistického hnutí. Často se však zapomíná také na to, že Kropotkin byl ve své době světově uznávaný geograf, který přišel s klíčovou kritikou hypotézy o konkurenci jako o určujícím principu vývoje společnosti, kterou prosazovali sociální darwinisté. Kropotkin, sám obdivovatel Darwina, využil své pozorování během výzkumného pobytu na Sibiři k sepsání knihy „Vzájemná pomoc: faktor evoluce“, která vyšla poprvé v roce 1902 a česky poprvé a naposledy v roce 1922.  Kropotkin v ní dokazuje, že vzájemně prospěšná spolupráce a reciprocita – jak v případě jednotlivců, tak i druhů – hraje v říši zvířat a v lidské společnosti mnohem důležitější roli, než individualizovaný soutěživý boj. Kropotkin pečlivě vystavěl svoji teorii, kterou v knize „Vzájemná pomoc“ zpopularizoval. Ve svém popisu přírody odmítl její romantickou idealizaci, jak ji podával Rousseau, tak odmítl i to etické socialistické myšlení, podle nějž byla spolupráce motivována představou „univerzální lásky“. Kropotkin na výkladu dynamiky společenské evoluce ukazuje sílu a moc spolupráce – ať už je to u bizonů bránících se predátorovi nebo u pracujících, kteří se sdružují proti svému šéfovi. Jeho poselství je zřejmé: v solidaritě je síla. 

Kniha je považována za zásadní text anarchistického komunismu, protože nejenže je kritikou sociálně darwinistického boje o život, ale prezentuje také argumenty pro komunismus, které představují alternativu k historickému materialismu marxistů. Na řadě příkladů jak z živočišné říše, domorodých společenstev, raně evropských společností, středověkých měst, cechů, dělnického hnutí a života obyčejného lidu ukazuje důležitost a prospěšnost vzájemné pomoci. Kritizuje stát za to, že zničil historicky důležité instituce vzájemné pomoci a solidarity, a že prosazováním a ochranou soukromého vlastnictví prosazoval ve společnostech spíše boj o život.

Mnozí biologové jako například Stephen Jay Gould, Lee Dugatkin nebo Dougles Boucher  považují Kropotkinovu práci za zásadní dílo pro následující vědecké zkoumání spolupráce.

 

Proč je důležité knihu vydat?

V časech klimatické krize a pandemie COVID se odkazy na Kropotkinovo dílo o vzájemné pomoci objevují i v médiích hlavního a k jeho textům se obracejí a jeho jméno si na internetu vyhledají i lidé mimo klasické „obvyklé podezřelé“ z anarchistického hnutí. Kropotkinovy myšlenky získávají opět na aktuálnosti a mohou podněcovat naši představivost ohledně uspořádání a fungování společnosti.  


Vybrané peníze se použijí výhradně na tisk knihy.  Každý, kdo přispěje částkou 350,- a více, dostane knihu jako dárek.

Kniha vyjde v na jaře 2021. 

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Díky za tohle vydání!

Jakub Mácha
350 Kč

Mockrát díky za všechny aktivity, na nichž se podílíte!

Petr Uram

smrt státu

octopussy161
350 Kč

Děkuji za váš záměr vydat knihu, která má podle mě zásadní důležitost pro současné levicové myšlení. Pomůže zodpovědět otázku, kterou si přirozeně klade svobodomyslná levice: jak nastartovat samopohyb společnosti k fungování založeném na solidaritě a spolupráci, a tím překonat kapitalismus.

Ing. arch. Martin Švec | strana LEVICE

Kat
350 Kč

"Vzájemná pomoc" je pro můj výzkum nejinspirativnější Kropotkinův text, rád si ho přečtu i česky

Lukáš Likavčan

Dobrých knih a dobrých nakladatelství není nikdy dost.

Miloš Hlávka
451 Kč

Držím palce!

Michael
350 Kč

Díky.

Trochtýna

Pozdravy a veľa obdivu posielame aj zo Slovenska, nech sa práca darí.

Katka T.
500 Kč