Arcidiecézní charita Praha


Sociálně znevýhodněné skupiny

ZUŠ OPEN POMÁHÁ

Podpořte spolu s festivalem žáků Základních uměleckých škol sociální služby Arcidiecézní charity Praha pro rodiny, které se ocitly v krizi. Azylový dům Gloria pomáhá maminkám s dětmi, které se ocitly bez střechy nad hlavou. Poradna Magdala pomáhá lidem, kteří jsou ohroženi násilím v blízkých vztazích.

Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Azylový dům Gloria  je sociální službou Arcidiecézní charity Praha. Pomáhá maminkám samoživitelkám, které se ocitají v životní krizi a ztrácí střechu nad hlavou. V Azylovém domě Gloria najdou spolu se svými dětmi přechodné ubytování (cca na 1 rok). Během této doby získají podporu, aby se dokázaly osamostatnit, zvládaly péči o děti, našly si bydlení, práci.
V Poradně Magdala  pomáhá Arcidiecézní charity Praha lidem, kteří prožívají násilí v blízkých vztazích, a těm, kdo jsou ohroženi obchodem s lidmi. Do poradny přicházejí nejčastěji ženy týrané domácím násilím, získávají psychoterapeutickou, právní i sociální pomoc; někdy je pro bezpečí ženy nutné zajistit bydlení na utajené adrese. Velmi často přicházejí ženy i s dětmi, které byly svědky nebo i oběťmi domácího násilí. Pro dítě je taková situace velmi traumatizující, v Poradně Magdala pracují s dětmi metodami přiměřenými jejich věku, například pomocí muzikoterapie. Kdykoli je to možné, pracuje Poradna Magdala zároveň s obětí i s agresorem, aby pomohla rodině vystoupit z kruhu násilí.
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu