Logopedia, z.s.


Zdraví Lidé s postižením

AfaSlovník – aplikace, která učí pacienty znovu mluvit

Vyvíjíme AfaSlovník, první logopedickou aplikaci k léčbě afázie v Česku. Jde o revoluční pomůcku umožňující distanční terapii řeči, která je v době restriktivních opatření jedinou cestou, jak se mohou pacienti léčit. Logopedi mohou nastavovat pacientům cvičení na míru a sledovat jejich pokroky, a to i na dálku. V současné době má AfaSlovník více než 3000 uživatelů z řad pacientů i logopedů. Využijí ji také pacienti s vývojovou dysfázií nebo pacienti s poruchami autistického spektra. Vybrané prostředky využijeme také k dokončení AfaSlovníku ve slovenštině, který bychom rádi spustili co nejdříve. Patronem projektu je zpěvák a herec Václav Neckář, který si onemocněním sám prošel.

vybíráme od 30.11.2020

Aplikace AfaSlovník

Aplikace už je v provozu, ale máme s ní další plány, které pomohou zefektivnit léčbu afázie i dalších onemocnění řeči. Počet uživatelů vzrostl během první vlny COVID-19 krize o 900 za pouhé dva měsíce. Ukázal nám, že online léčba řeči má smysl, a obzvlášť v dnešní době. Můžeme to dokázat společně. Vděční budeme za jakýkoliv příspěvek. Děkujeme za pomoc. Tým AfaSlovníku
10 287 Kč

přispělo

24 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz

Jak to začalo

Nápad na tvorbu aplikace vznikl jako projekt na VŠE, kdy jsme zjistili, že není dostatek moderních pomůcek pro dospělé pacienty s afázií. Pacienti využívali výhradně tištěné pomůcky, se kterými mohli pracovat pouze za asistence druhé osoby (logopeda, rodiny). Chtěli jsme jim přinést pomůcku, která jim umožní procvičovat řeč samostatně každý den.

Revoluce v léčbě afázie

AfaSlovník obsahuje více než 700 nejfrekventovanějších slov českého jazyka. Vedle upevňování slovní zásoby nabízí trénink mluvení, čtení, psaní a poslech. Aplikaci využívají také kliničtí logopedi, nastavují pacientům cvičení na míru, a to i na dálku.

Oficiálně jsme aplikaci spustili v březnu 2020, ale velký ohlas zaznamenala až v době koronavirové krize, kdy pacienti nemohli docházet na logopedickou terapii. Využili ji nejen pacienti s afázií, ale také pacienti s vývojovou dysfázií, pacienti s poruchami autistického spektra nebo děti s odlišným mateřským jazykem.

Aplikace je po dobu COVID-19 krize zdarma. Do budoucna bude zpoplatněna pouze testová část, a to proto, abychom zajistili udržitelnost aplikace. Získané finance vrátíme do aplikace zpět v podobě technické údržby a zvyšováním povědomí o afázii mezi širokou veřejností.

Aplikaci najdete na www.afaslovnik.cz.

K čemu chceme využít získané prostředky

Naším cílem je aplikaci dále vylepšovat – doplňovat slovníková hesla a kategorie, usnadnit ovládání pro pacienty (UX revize + vytvoření uživatelského menu) a propracovat sekci statistik, kde pacienti mohou sledovat své pokroky nebo obtížná slova.

AfaSlovník pro slovenské pacienty

Na základě rostoucí poptávky od slovenských pacientů a jejich blízkých jsme se rozhodli připravit aplikaci také ve slovenštině. Spolupracujeme s Jazykovedným ústavom Ľudovíta Štúra, a hlasem aplikace bude herec a moderátor Maroš Kramár.

Získané prostředky nám pomohou aplikaci pro slovenské pacienty dokončit a spustit.
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

drzim palce.

Robert Fiut

Let Bilbo Baggins speak correctly again

Dárce
300 Kč

Skvela iniciativa. Drzim palce.

Dárce

Díky za to, co děláte!

Adéla Hanáková
1 000 Kč

Hodně štěstí. Aplikaci prozkoumám, možná nám bude nápomocná i u autistického syna.

Natália Kortánová
200 Kč