CZ / EN

České centrum fundraisingu, z.s.


Filantropie a dobrovolnictví Vzdělávání a výzkum

Podporuji rozvoj filantropie v Česku!

Darování na dobročinné účely dělá v České republice každý rok radost stovkám tisíc dárců a desítkám tisíc firem. Pro dobročinné organizace je pak práce s dárci naprosto zásadní podmínkou svébytného a sebevědomého fungování, které se neodvíjí od témat vypsaných dotačních titulů, ale od toho, co je skutečně potřeba. České centrum fundraisingu se již 20 let věnuje podpoře lídrů dobročinných organizací, aby stavěli a rozvíjeli profesionální programy a kampaně pro dárce, protože to je nejúčinnější způsob, jak dárcovství a filantropii u nás dál rozvíjet a posilovat. Nabízíme kvalifikační kurzy pro fundraisery, semináře a workshopy, konzultace, facilitujeme plánování v organizacích a zprostředkováváme kvalitní zkušenost a informace ze zemí s nepřerušenou tradicí filantropie. Vaše podpora se vrátí mnohonásobně - v darech nových, štědrých dárců, kteří se po celé republice připojí a najdou si své téma a svou organizaci, kterou jim stojí za pozornost a za podporu. DĚKUJEME VÁM!

Jak je to s tou rybou, která člověka nakrmí na den...? Pojďme se s vaší podporou společně učit dobře rybařit, a také pečovat o naše filantropické rybníky, přehrady, bystřiny i řeky!
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz


Dobrý život se žije s druhými. Žít s druhými znamená sdílet společné hodnoty, sny a zájmy. Společné hodnoty, sny a zájmy se rodí ze vzájemnosti, o které se dnes často mluví jako o občanské společnosti. Přejeme si zažít svébytnou a životaschopnou občanskou společnost v České republice, ve střední a východní Evropě a v dalších zemích, které procházejí demokratickou transformací.

Poslání  Českého centra fundraisingu je pomáhat  lídrům občanské společnosti získat potřebné sebevědomí, schopnosti a dovednosti, aby dokázali dostát své roli a naplnit smysl vlastní svobody.

Nesmírně si vážíme toho,  že nám v tom už 20  let  pomáháte!

Podrobnosti o tom, co děláme a co je nového najdete zde:
https://fundraising.cz/ccf/vize-ccf/
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu