CZ / EN

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové


Senioři Sociálně znevýhodněné skupiny

Adventní sbírka advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík ve prospěch Výboru dobré vůle

Přispějte na adventní sbírku na pomoc seniorům, sociálně či zdravotně znevýhodněným prostřednictvím projektů Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové.

vybíráme od 9.11.2020

Adventní sbírka advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík ve prospěch Výboru dobré vůle

Přispějte na adventní sbírku na pomoc seniorům, sociálně či zdravotně znevýhodněným prostřednictvím projektů Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
74 000 Kč

přispělo

10 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz

Benefiční koncerty dobré vůle organizované advokátní kanceláří Kocián Šolc Balaštík ve prospěch Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové se staly během 25 let jejich konání každoroční očekávanou událostí, bez které jsme si neuměli advent představit. Letos se bohužel kvůli epidemii koncert nemůže uskutečnit. Potřebných ale neubývá, naopak krize ještě bolestněji zasahuje jejich životy. 

Proto bychom rádi i letos pokračovali ve sbírce spojené s touto událostí a získali prostředky potřebné na podporu níže uvedených projektů: 

  1. Stipendijní programy Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové na pomoc znevýhodněným studentům středních a vysokých škol v ČR
  2. Fond pomoci dětem s dětskou mozkovou obrnou – úhrada pohybové terapie, která významně pomáhá dětem s neurologickým onemocněním
  3. Senior a Paliativní péče – pomoc starším občanům a lidem nevyléčitelně nemocným s úhradou sociálních služeb v zařízeních i v domácím prostředí
  4. Fond pomoci během druhé vlny epidemie koronaviru – pomoc organizacím s mimořádnými výdaji na provoz sociálních služeb pro nejvíce ohrožené (seniory, lidi se zdravotním znevýhodněním, dlouhodobě nemocné a lidi ohrožené sociálním vyloučením) 
Prosím, uveďte v komentáři u daru, na který projekt přispíváte. Pokud tuto informaci neuvedete, Váš dar bude rozdělen na projekty rovným dílem. 
Děkujeme za Vaši pomoc a dobrou vůli. Chcete vědět, jak Vaše dary pomáhají? Příběhy podpořených lidí najdete na stránkách Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové.
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Děkuji všem dárcům a těším se, že se setkáme na Adventním koncertu dobré vůle v 2021

Helena Navrátilová

Přejeme hezké Vánoce! Snad se zase někdy setkáme na adventním koncertu.
Marcela a Jan Lejdarovi

Jan Lejdar
2 000 Kč

Prosím použít na projekt Senior a Paliativní péče.

RN
2 000 Kč

Prosím použít dar pro seniory. děkuji

Jiří Balaštík
5 000 Kč