Česká ženská lobby


Vzdělávání a výzkum Lidská práva

Podpořme genderově citlivé vzdělávání

Chceme vzdělávací systém, v němž školy přistupují k dětem a studujícím bez předsudků a stereotypů, respektují jejich volby, vytváří inkluzivní a bezpečné prostředí a vytváří podmínky k rozvoji individuálního potenciálu a spolupráce všech dětí a studujících bez ohledu na jejich gender.

vybíráme od 12.10.2020

Podpořte nás!

0 Kč
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Při České ženské lobby působí pracovní skupina pro genderově citlivé vzdělávání sestávající z profesních organizací zaměřených na formální i neformální vzdělávání všech věkových skupin, spolupráci s vyučujícími, rodiči i vzdělávacími institucemi.

Priority pracovní skupiny:

  • setkávání se, sdílení informací a vytváření společných stanovisek - spolupráce s aktéry ve vzdělávání s cílem prosazovat změny vedoucí k genderově citlivému vzdělávacímu systému 
  •  sdílení české i mezinárodní kvalitní praxe a její přenos 
  • připomínkování a monitoring implementace strategických dokumentů ČR v oblasti vzdělávání (jako je např. Vládní strategie pro rovnost žen a mužů) - osvětové aktivity vedoucí k informování veřejnosti. 

Více o nás a naší práci najdete na našich stránkách.

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu