Česká ženská lobby


Lidská práva Sociálně znevýhodněné skupiny

Pro rovnost žen v ekonomice

Naším cílem je přispět ke společenské diskuzi, navrhnout systémové změny a prosadit takové návrhy, které povedou ke snížení chudoby žen, ke zvýšení ekonomické nezávislosti žen a k jejich lepšímu postavení na trhu práce.

vybíráme od 12.10.2020

Podpořte rovné příležitosti žen v ekonomice!

500 Kč

přispěl

1 člověk
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Česká ženská lobby vnímá ekonomické postavení žen, jako jednu z nejdůležitějších otázek při řešení celé škály témat, týkajících se nerovného postavení žen. Proto vytvořila pracovní skupinu Ženy a ekonomika, která se zabývá postavením žen na trhu práce a ekonomickou rovností žen.
Pracovní skupina sestává z odbornic a odborníků na toto téma z řad členských organizací ČŽL a přizvaných externích expertek a expertů.

Hlavní témata:

  • Sólomatky - dopady rozvodů na chudobu žen
  • Seniorky - nerovnost v penzích
  • Prekarizace práce
  • Nerovnost v odměňování
  • Opatření rodinné a sociální politiky
  • Postavení žen při rozvoji podnikání
  • Ženy v rozhodovacích pozicích

Více o nás a naší pracovní činnosti na našich stránkách.

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu