Česká ženská lobby


Lidská práva Sociálně znevýhodněné skupiny

Proti násilí na ženách a dívkách

Přerušení řetězce násilí na ženách a dívkách je nezbytnou podmínkou k dosažení skutečné rovnosti mezi ženami a muži. Je nutné naslouchat hlasům obětí a přeživších, poskytovat jim podporu a péči a ukončit přetrvávající beztrestnost pachatelů tím, že budou čelit spravedlnosti.

vybíráme od 12.10.2020
0 Kč
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz

 
Při České ženské lobby (ČŽL) působí pracovní skupina proti násilí na ženách a dívkách sestávající z profesních organizací pomáhajících přeživším a obětem násilí. Má zastoupení ve Výboru pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách, který je poradním orgánem Rady vlády pro rovnost žen a mužů. Na mezinárodní úrovni spolupracuje s Evropskou ženskou lobby (EWL) v rámci pracovní skupiny Obsevatory on Violence against Women.

Priority pracovní skupiny

  • Setkávání se, sdílení informací a vytváření společných stanovisek
  • Lobbing za ratifikaci Istanbulské úmluvy a legislativní změny
  • Monitorování naplňování akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí
  • Advokační činnost za zdroje na pomoc obětem a přeživším násilí
  • Osvětové aktivity vedoucí k informování veřejnosti (OBR)
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu