Nadace Via


Životní prostředí

Živá komunita: Sbírka na záchranu Polánky a okolí Bradáčova

Plánovaný záměr stavby větrné elektrárny v bezprostředním okolí obce Bradáčov a Přírodního parku Polánka vyvolal odpor většiny místních lidí. Místní spolky podporují snahu zastupitelstva obce Bradáčov odvrátit stavbu větrné elektrárny na jejím katastru. Sbírka pomáhá financovat aktivity spojené s ochranou místní krajiny, včetně spolupráce obce s renomovanými biology i právníky.

vybíráme od 23.9.2020
43 000 Kč
vybráno 86 % z 50 000 Kč

přispělo

14 lidí
Sbírka je již uzavřena. Děkujeme!
Sbor dobrovolných hasičů Bradáčov a spolek Polánka, z.s. plně podporují snahu zastupitelstva obce Bradáčov odvrátit stavbu větrné elektrárny na jejím katastru. Prostřednictvím této sbírky můžete přispět na aktivity, které pomohou ochránit krajinu před touto stavbou. 

Plánovaný záměr stavby větrné elektrárny v bezprostředním okolí obce Bradáčov a Přírodního parku Polánka (vyhlášeném v roce 1994 s posláním zachovat krajinný ráz rozsáhlého lesního komplexu s vodními plochami a významnými přírodními a estetickými hodnotami) vyvolal odpor většiny místních lidí již před lety. Obec se proto vůči záměru ohradila. Na připomínky, které vznášela v průběhu různých fází stavebního řízení, však nebyl brán zřetel. Na základě odborné zprávy se v dotčené oblasti vyskytují chráněné a ohrožené druhy rostlin a živočichů.  
 
SDH Bradáčov a spolek Polánka, z.s., se proto rozhodli, v koordinaci s vedením obce a dalšími spoluobčany, v tomto úsilí obce pokračovat. Spolupracovat budeme s renomovanými biology a právníky.


 
V případě že nebudou všechny získané finanční prostředky použity pro tyto hlavní cíle, poputují zbylé finance do aktivit spojených s ochranou přírody v okolí Bradáčova.
 
O našich krocích Vás budeme rádi informovat na požádání. 
 
Za podporu předem děkujeme.

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu