Vzájemné soužití o.p.s.


Regionální a komunitní rozvoj Děti, mládež, rodina

Bezpečné místo pro děti z Liščiny

Prostor komunitního centra na Liščině dlouhodobě slouží jako bezpečný prostor pro obyvatele této vyloučené lokality a především pro místní děti. Ty sem chodí trávit volný čas po škole, psát úkoly, zpívat a tancovat nebo hrát fotbal. Aby v tom mohly pokračovat, jsme nuceni stavebním úřadem přepsat budovu na stavbu trvalou, neboť se jedná o dočasnou stavbu vystavenou pro obyvatele postižené katastrofálními záplavami v Ostravě - Hrušově v roce 1997. Čas nás velmi tlačí, jelikož termín pro doložení potřebných dokumentů a dalších dokladů z odborných posudků je již konec října.

vybíráme od 14.9.2020

Pomozte nám zajistit bezpečné místo pro děti z Liščiny

200 Kč

přispěli

2 lidé
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Usilujeme o záchranu místa, v němž se děti z komunity na Liščině cítí bezpečně a patřičně. Abychom mohli i nadále otevírat dveře všem, kteří chtějí na Liščině trávit čas smysluplně, potřebujeme zajistit finance na pokrytí nákladů spojených s akutním vyřízením dodatečného stavebního povolení k objektu komunitního centra na Liščině, v němž jsou již desítky let poskytovány sociální služby a další aktivity místním dětem i celé komunitě. Toto jedinečné místo na okraji Ostravy slouží ke střetávání minority s majoritou, ke smysluplnému trávení volného času místní mládeže, k formování komunitního ducha. Stavba původně sloužila pro okamžitou pomoc obyvatelům z ostravského Hrušova, které v roce 1997 postihly masivní záplavy. Poté se místo pozvolna proměnilo v centrum, kam si děti chodí hrát, ale také se učit a rozvíjet svůj talent, ať už jde o zpěv a tanec nebo třeba o fotbal. Abychom mohli v podpoře místních dětí a mládeže pokračovat i nadále, je nutné uvést stav budovy do podoby trvalé stavby, a to už do začátku léta.V roce 2017 jsme dočasnou stavbu odkoupili za symbolickou cenu od Statutárního města Ostravy. V roce 2019 nám dal majitel pozemku, na kterém stavba stojí, ultimátum k odkupu pozemku, neboť již nesouhlasil s umístěním jakékoliv stavby na svém pozemku. Pokud bychom pozemek neodkoupili, museli bychom jej k určitému datu bez čehokoliv předat - zdemolovat objekt, který místní obyvatelé vlastnoručně zvelebili a který každodenně slouží jako místo setkávání desítek dětí a mládeže, které jinak v lokalitě nemají jiného vyžití. V roce 2019 a na začátku roku 2020 nám Moravskoslezský kraj a Statutární město Ostrava částečně pomohly mimořádnými dotacemi k nákupu tohoto pozemku. S přeměnou dočasné stavby jsou však spojeny další náklady, které jako nezisková organizace nejsme schopni financovat sami.Prosíme, pomozte nám dále pomáhat.

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Držím palce :)

Simca Reichlovka
100 Kč