Vzájemné soužití o.p.s.


Regionální a komunitní rozvoj Děti, mládež, rodina

Již 23 let pomáháme dětem z vyloučených ostravských lokalit

Vzájemné soužití o.p.s. je registrovaná nevládní nezisková organizace, která působí v Ostravě od záplav v roce 1997. Snaží se vytvářet přátelské platformy mezi romskou a neromskou komunitou. Metodou komunitní práce se pokouší zlepšit sociální a životní podmínky chudých a potřebných rodin. Činnost Vzájemného soužití se soustřeďuje na oblast humanitární, vzdělávací, lidská práva, poskytování sociálního a právního poradenství, problematiku bydlení, zaměstnanosti, řešení konfliktů a vyjednávání. Aby Soužití mohlo i nadále pokračovat v tom, co dělá, potřebuje Vaši podporu.

vybíráme od 1.9.2020

Vzájemné soužití pomáhá již 23 let - pomáhejte s námi

Abychom mohli ve veškerých našich aktivitách pokračovat, potřebujeme Vaši podporu. Každá, i symbolická částka nám pomůže naši práci zkvalitňovat a rozšiřovat. Srdečně děkujeme a zveme Vás k nám - naše centra i kanceláře jsou vždy otevřena i přátelským návštěvám.
3 000 Kč

přispěl

1 člověk
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Již 23. rokem poskytuje Vzájemné soužití pomoc a podporu sociálně znevýhodněným obyvatelům vyloučených lokalit na Ostravsku. Kromě registrovaných služeb, jako jsou sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, terénní programy zkvalitňující život v lokalitách, odborné sociální poradenství a nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, nabízí potřebným osobám také podporu v oblasti sociálně právní ochrany dětí nebo poskytování právních informací obětem trestných činů. V posledních letech se činnost organizace intenzivněji soustředí na vzdělávání, a to již od nejranějšího věku - cílem našich aktivit je připravit znevýhodněné děti již na vstup do kvalitní mateřské školy, aby nezískaly mezeru za vrstevníky. V přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti bez ohledu na barvu pleti nebo rodinné situace spatřuje Vzájemné soužití základní lidské právo a stavební kámen pro kvalitnější život.Koronavirová pandemie, která začátkem roku 2020 zasáhla většinu aspektů života každého jedince i společností, pro Vzájemné soužití představovala výzvu a příležitost, jak navzdory zlým jazykům ukázat, jak nezastupitelná práce neziskových organizací ve skutečnosti je. Zatímco byly školy ochromeny aktuálními vyhláškami, vymysleli jsme způsob, jak doučovat děti, kterým by absence vyučování nejzřetelněji ublížila - ve vyloučených lokalitách jsme začali pomáhat s domácí přípravou do školy v bezpečném prostředí tzv. školy pod deštníkem nebo v omezeném počtu v desinfikovaných vnitřních prostorech našich center. Pro obyvatele lokalit, do kterých se informace a ochranné pomůcky jen stěží dostávají, jsme organizovali aktivity informující o dodržování bezpečnosti a hygienických pravidel a rozdávali našimi zaměstnanci a zaměstnankyněmi ručně šité roušky. Abychom podpořili vlastní iniciativu místní mládeže, do distribuce a osvěty jsme ji zapojili.

Abychom mohli ve veškerých našich aktivitách pokračovat, potřebujeme Vaši podporu. Každá, i symbolická částka nám pomůže naši práci zkvalitňovat a rozšiřovat. 

Srdečně děkujeme a zveme Vás k nám - naše centra i kanceláře jsou vždy otevřena i přátelským návštěvám. 
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu