Bezobalu, z.ú.


Osvěta a poskytování informací Životní prostředí

Zero waste osvěta

Jsme nezisková organizace, která zkoumá a vyvíjí způsoby, jak co nejúčinněji předcházet vzniku odpadu. Vzděláváme v oblasti zero waste a motivujeme lidi k tomu, aby žili udržitelně.

Ochraňuj přírodu a její zdroje právě teď!

Zasaďte se o řešení stále se zhoršujícího stavu životního prostředí. Tvořte lepší budoucnost, ve které udržitelnost bude samozřejmostí!
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Staňte se i vy součástí změn a tvořte lepší budoucnost, ve které udržitelnost bude samozřejmostí!

Dlouhodobě se věnujeme vzdělávání široké věřejnosti v oblasti zero waste. Realizujeme přednášky pro děti na základních a středních školách, workshopy pro veřejnost, provozujeme obalovou kalkulačku a tvoříme osvětové kampaně jako Anticenu o nejbizarnější obal na Týden bez odpadu.
Naším cílem je učit lidi, jak žít udržitelně - inspirujeme, motivujeme.

Prosíme, podpořte naši práci. Naše osvětová činnost je závislá na grantech a hlavně příspěvcích individuálních dárců a dárkyň. Proto vám budeme vděčni za jakýkoliv jednorázový dar. Ideální je pro nás pravidelná podpora, která nám umožní lépe dlouhodobě plánovat všechny aktivity.
DěkujemePodpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu