Bezobalu, z.ú.

http://www.bezobalu.org tel.: 776 778 093 e-mail: bezobalu@bezobalu.org , alzbeta.kofrankova@bezobalu.org


Jsme nezisková organizace, která zkoumá a vyvíjí způsoby, jak co nejúčinněji předcházet vzniku odpadu. Mezi širokou veřejnost šíříme myšlenku Zero Waste a zároveň provozujeme tři bezobalové prodejny v Praze. INSPIRUJEME Hledáme řešení a nabízíme lidem cesty vedoucí ke změně smýšlení a návyků. Šíříme koncept Zero Waste a promlouváme k veřejnosti v médiích, na přednáškách, na společenských akcích i ve školách. Pořádáme vlastní osvětové akce, workshopy a konference. PRODÁVÁME Provozujeme bezobalové prodejny, kde koupíte kvalitní produkty do vlastních, znovupoužitelných nádob. Předcházíme vzniku zbytečného odpadu z jednorázových obalů a vychováváme dodavatele k odpovědnější distribuci. Ziskem z prodeje přispíváme na vlastní neziskové aktivity. ŠÍŘÍME Navazujeme spolupráci se zahraničními Zero Waste obchody, komunikujeme s českými dozorčími orgány a vyvíjíme metody pro lokální trh. Školením předáváme know-how zájemcům o otevření podobných obchodů v regionech ČR a mapujeme vznikající české prodejny.

Aktuální projekty

Ukončené projekty