NADAČNÍ FOND OBĚTEM HOLOCAUSTU


Senioři Zdraví

Program Péče

Podpora sociální, zdravotní a psychologické péče se zvláštním zřetelem k potřebám těch, kteří přežili holocaust.

Program Péče

Podpořte spolu s námi péči zaměřenou na potřeby těch, kteří přežili holocaust
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz

Již osmnáct let podporujeme projekty, které zajišťují profesionální sociální, zdravotní a psychologickou péči o přeživší holocaust a jejich rodiny. Prostřednictvím profesionálů se snažíme o zkvalitnění jejich života a zajištění co nejlepší péče v jejich stáří. Neopomíjíme také péči o potřebné z druhé generace po holocaustu. Financujeme domácí péči, pečovatelské služby, psychologickou pomoc, rezidenční péči, provoz denních center při židovských obcích, sociální práci v terénu, sociální poradenství, osobní asistenci, zdravotní služby, ergoterapii, psychoterapii, fyzioterapii, rehabilitaci, lékařskou péči, telefonický kontakt s klientem a různé další aktivizační programy. Péče o přeživší a jejich rodiny je pro nás dlouholetou prioritou.
Celkově podporujeme péči o cca 350 klientů. 
 
V letech 2002-2021 jsme podpořili projekty celkovou částkou 95,7 mil Kč.

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Sladký nový rok!

Martina Svobodová
200 Kč

Šana tova umetuka! Shoshanah Dvorah

Zuzana Wirthová
1 000 Kč

שלום

Dárce

Děkujeme za Vaši činnost

Petr Karas
1 000 Kč

Hodně úspěchů sbírce a velké poděkování za Vaši iniciativu ...

AWH Spevák
2 000 Kč

Děkuji

Dárce