Diecézní charita Brno


Děti, mládež, rodina Sociálně znevýhodněné skupiny

DARUJME DĚTEM KOUSEK BEZSTAROSTNÉHO DĚTSTVÍ

Umožněme dětem ze sociálně slabých rodin začít nový školní rok se stejnými pomůckami, jako mají jejich spolužáci. Váš finanční příspěvek pomůže zajistit školní potřeby v rodinách, kde je jakýkoliv výdaj z již napjatého rozpočtu velkou zátěží. Právě v těchto chvílích platí více, než kdy jindy, že žádná pomoc není malá. Velice si vážíme každého, komu není osud druhých lhostejný. Z celého srdce Vám děkujeme za všechny rodiny a zejména za děti, kterým svým finančním darem pomůžete.

vybíráme od 25.6.2020
Částkou 700 Kč dokážeme pokrýt náklady na školní pomůcky na rok pro jednoho školáka. Přispět ale můžete také libovolnou částkou dle svých možností. Děkujeme.
300 Kč

přispěl

1 člověk
Sbírka je již uzavřena. Děkujeme!
Díky Vašemu finančnímu daru zajistíme školní potřeby pro jednoho žáka, jehož rodina se ocitla v existenční nouzi. Školní vybavení bude zajištěno prostřednictvím Charitní záchranné sítě a dále distribuováno dětem z rodin, se kterými pracuje Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi v rámci okresu Žďár nad Sázavou. Stejně tak pomůcky pomohou i dětem, které navštěvují nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Ponorka ve Žďáře nad Sázavou, Nadosah v Bystřici nad Pernštejnem a Wellmez ve Velkém Meziříčí a i jejich rodiny řeší finanční obtíže. Všechny jmenované služby poskytuje Oblastní charita Žďár nad Sázavou.


Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu