Nadace Via


Regionální a komunitní rozvoj

Živá komunita: Obnova kaple na Mýtinách

Pojďme vracet život místům zaniklých obcí, uchovejme památku a důstojnost míst, kde po generace žili lidé! Nenechme v bývalých Mýtinách (Kropfschlag) ležet v rozvalinách pozdně-barokní síňovou kapli. Postavme ji na původních základech, mezi krásnými památnými lipami!

vybíráme od 23.6.2020
6 650 Kč
vybráno 12 % z 57 075 Kč

zbývá

48 dní

přispělo

11 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
V obci Mýtiny (Kropfschlag) jsou rozvaliny pozdně barokní kaple. Tato ves byla podvakrát nuceně opuštěná svými obyvateli – nejprve německy mluvícími a potom těmi, kdo tu našli po válce nový domov. Byla zbořena kvůli budování hraničního pásma. Mýtiny jsou obcí zaniklou, ale nikoli zapomenutou. Jsou navštěvovány lidmi z blízkých obcí i těmi, kdo do Novohradských hor přijíždějí z dálky.Spolek Drobné památky nejjižnějších Čech, ve spolupráci s městem Nové Hrady, usiluje o obnovu místa. Konáme zde veřejné brigády a benefiční koncerty a jiné kulturní akce převážně určené na obnovu památek (ve velké návesní kapli, jejíž rekonstrukci se náš spolek v minulosti také podílel).Chceme pokračovat rekonstrukcí síňové kapličky mezi krásnými památnými lipami. Na původních základech vystavíme zdi, kapličku zakleneme a omítneme. Montáž krovu bude součástí další fáze projektu. Přidejte se k nám a pomozte  obnovit místo zaniklé obce a znovu postavit kapli.

Projekt byl podpořen Nadací Via v programu Živá komunita. Každou korunu, kterou darujete, nám Nadace Via zdvojnásobí až do výše 20 000 Kč! Kaple na Mýtinách bude zasvěcena svatému Rochovi, který je v křesťanské tradici uctíván jako patron poutníků a ochránce proti morovým epidemiím. 

Spolek Drobné památky nejjižnějších Čech má již za sebou řadu realizací rekonstrukcí kapliček: Na Hrbech u Slavče, u Čížkrajic, v Pěčíně, v Cikánově, Ledenicích, Strážkovicích, v Borovanech, v bývalé Jedlici a velké kaple na Mýtinách. 


Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Paní M.Vlčkové.
Byli jsme s manželkou na Mýtinách 3.července 2020 a to asi po dvou létech. Smutno bylo z krajiny a radost zároveň, že tento opomíjený kout zase začíná žít díky lidskému porozumění.

Pavel Mörtl
1 000 Kč

Vážím si Vás.

Jaroslava Dvořáková
1 000 Kč