Nadace Via


Regionální a komunitní rozvoj

Živá komunita: Oprava střechy barokní márnice v Kruhu v Podbezdězí

Za dohledu památkářů, chceme svépomocí zrekonstruovat střechu barokní márnice, ve které se ukrývají vzácné renesanční náhrobky. Získané finanční příspěvky využijeme na revitalizaci této budovy, která začíná být ve špatném technickém stavu. Je potřeba začít jednat hned. Pomozte nám svým příspěvkem i vy!

vybíráme od 11.5.2020
20 300 Kč
vybráno 51 % z 40 000 Kč

přispělo

15 lidí
Výzva je již uzavřena. Děkujeme!
Spolu s dalšími aktivními lidmi z obce Kruh v Podbezdězí chceme  záchranit prohýbající se střechu historické márnice z období 17. století. Tím budeme pokračovat v revitalizaci hřbitova, kde se nám již podařilo zachránit vzácný centrální barokní hřbitovní kříž. 
Získané finanční příspěvky využijeme na revitalizaci márnice, která začíná být ve špatném technickém stavu. Výměnou střešní krytiny docílíme více historizující situaci celého středověkého hřbitovního areálu. I proto byla jako nová střešní krytina navržena bobrovka. Řemeslníky plánujeme vybrat mezi místními šikovnými starousedlíky a další dobrovolníci pomohou s přípravou, vyklízením, začišťováním a úklidem. Současně s touto rekonstrukcí odstartujeme konečnou fázi celé revitalizace hřbitova, aby se místo stalo opět pietním. To završíme opravou některých prastarých hrobů a úpravou okolí, které od konce druhé světové války nikdo neřešil. 
Projekt byl podpořen Nadací Via v programu Živá komunita. Každou korunu, kterou darujete, nám Nadace Via zdvojnásobí až do výše 20 000 Kč!

"Příjemcem daru je v této chvíli Nadace Via, která poté v průběhu ledna vystavuje hromadně potvrzení o daru. Všichni, kteří si v darovacím formuláři zaškrtnou políčko, že chtějí obdržet potvrzení, ho tedy od nás automaticky obdrží. Pakliže by ho někdo chtěl dříve, tak je možné nás kontaktovat a my ho vystavíme. Vy se tedy o nic nemusíte starat."
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Ať se dílo podaří

textil ludmila s.r.o. Žert
2 000 Kč