Bezobalu, z.ú.


Osvěta a poskytování informací Životní prostředí

blog Bezobalu

Podpořte blog Bezobalu, který bude informačním portálem s cílem informovat o zero waste životním stylu a inspirovat k šetrnému a udržitelnému chování. Bude online podporou osvětové činnosti, které se jako nezisková organizace věnujeme. Portál bude sloužit k sebevzdělávání a předávání ověřených informací ohledně produkce a nakládání s odpady.

vybíráme od 29.4.2020

Vy tvoříte budoucnost, kde udržitelnost bude samozřejmostí

800 Kč

přispěli

2 lidé
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Cílem projektu je umožnit trvalý, bezplatný a snadný přístup k informacím o zero waste životním stylu a podpora šetrných a ohleduplných vzorců jednání. Formou, kterou bychom rádi dosáhli naplňování tohoto cíle, je vytvoření webové stránky (informační platformy), jejímž prostřednictvím se můžeme věnovat popularizaci výše zmíněných témat. Tento formát doplní a umocní hodnotu dalších forem osvěty, kterým se jako organizace věnujeme a které nejsou uchovatelné pro bezplatný a v čase i prostoru neomezený a opakovatelně dohledatelný přístup zájemců o daný obsah.

Velká část lidí, kteří se začnou zajímat o minimalizaci odpadu nebo šetrnější životní styl mají zájem i o fakta ohledně produkce a nakládání s odpady a nápady a cesty k tomu, jak vlastní produkci odpadu snižovat v domácnosti, při pohybu ve městě, v rodinném životě nebo v průběhu mateřství. S pokrokem v těchto oblastech často dochází k zájmu o kontext vzniku spotřebitelského zboží (zda má či nemá negativní vliv na životní prostředí a jaký) nebo o důsledky jeho užívání (např. vliv na lidské zdraví u konzumace konvenčně pěstovaných potravin, nebo vliv na zdraví a životní prostředí u kosmetiky a drogerie).
 
Věříme, že blog bude užitečným zdrojem informací, každého člověka, který chce ve svém životě jednat udržitelně. Podpořte nás v jeho vývoji a my vás budeme podporovat na vaší cestě k zero waste!
 


Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu