Nadace Via


Regionální a komunitní rozvoj

Živá komunita: Pohnutá historie kostelíčka nesmí být zapomenuta

Spolek Liběchov sobě – spolek pro záchranu kostelíčka usiluje o to, aby v kryptě kostela sv. Ducha a Božího hrobu vzniklo důstojné pietní místo. Pomozte nám připravit výstavu, která co nejvěrněji budoucí pietní místo představí veřejnosti.

vybíráme od 28.4.2020
23 301 Kč
vybráno 58 % z 40 000 Kč

přispělo

30 lidí
Výzva je již uzavřena. Děkujeme!
Výstavou PIETNÍ MÍSTO V KOSTELE SV. DUCHA A BOŽÍHO HROBU V LIBĚCHOVĚ chceme vedení města i široké veřejnosti názorně prezentovat, jak by budoucí pietní místo mohlo vypadat, aby byla architektonicky i obsahově zachována souvislost s památníkem na liběchovském hřbitově. 

Získané finanční prostředky využijeme na pořízení profesionálních fotografií krypty, vytvoření makety vstupních dveří, modelu kovové mříže s informací o pietním místě, k restaurování historického křížku a historických nápisových destiček z rakví.

Výstava by měla být zahájena 30.5. 2020 v rámci Svatodušní pouti, kterou již tradičně náš spolek pořádá právě u kostelíčka.

Projekt byl podpořen Nadací Via v programu Živá komunita. Každou korunu, kterou darujete, nám Nadace Via zdvojnásobí až do výše 20 000 Kč.


Jsme nepolitický spolek, který vznikl proto, aby svou činností pomohl městu Liběchov získat do jeho vlastnictví zchátralý kostel sv. Ducha a Božího hrobu, pomohl s jeho opravou a osvětovou činností vytvářel u občanů vztah k tomuto místu a k jeho historii. V září 2019 spolek městu daroval na opravu kostela 250 000 Kč. Finance získal prostřednictvím svých dárců a také z výtěžku kulturně společenských akcí, které za 4 roky své existence uspořádal např. Svatodušních poutí, Dnů evropského dědictví, benefičních plesů, koncertů, výstav a mnohých dalších. Spolku se také podařilo odhalit jedno z temných míst historie Liběchova – identifikovat hroby, kam byly v 70. letech 20. století barbarsky přesunuty z krypty kostela ostatky 26 příslušníků rodiny Veithů, která se zasloužila o rozkvět Liběchova a také stavitele kostela Karla Hyacinta Villani. Neoznačené hrobky spolek na své náklady opravil a v místě nechal zbudovat památník. Chceme, aby pietní místo i architektonicky s památníkem souviselo, proto autorem grafického návrhu je opět historik umění PhDr. Vítězslav Štajnochr, PhD.


Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Držím palce :-)

Soňa Brunnerová
500 Kč

Budiž oživen!

Jitka Navrátilová
500 Kč

Großen Dank aus Österreich allen beteiligten Menschen für die liebevolle Erinnerung an die Vorfahren der Famile meiner Mutter Marita Veith.

Christian Hildebrand
1 000 Kč

Bůh vás požehnej dostatkem bláznovství, abyste měli odvahu být ve světě jiní a dělat věci, o kterých ostatní říkají, že udělat nejdou.

Karel Kříž
500 Kč