CEREBRUM - Asociace osob po získaném poškození mozku, z.s.


Lidé s postižením AKTUÁLNĚ - SPOLU PROTI KORONAVIRU

Předplatné terapie pro klienty postižené koronakrizí

Pomozte nám v době koronaviru! V mnoha rodinách pečujících o osoby se získaným poškozením mozku došlo v důsledku výjimečného stavu k výpadku finančních příjmů a nebudou si tedy moci dovolit terapii. Navíc jsou to často právě naši klienti, kdo spadá do rizikové skupiny při onemocnění COVID-19 a naše terapeutky a terapeuti k nim tak nemohou momentálně docházet. Až se vše uklidní, bude to znamenat mnoho promarněného času a velký krok zpět na cestě k lepšímu životu. Aby mohli pokračovat, bude potřeba velkého úsilí i častějších návštěv. A zde přicházíte na řadu vy! Váš příspěvek se stává poukazem na terapeutickou pomoc, který pomůže člověku se získaným poškozením mozku k lepšímu a samostatnějšímu životu.

vybíráme od 10.4.2020

Předplatné terapie v době koronakrize

Váš příspěvek je poukazem na terapeutickou pomoc, který jednomu či více lidem se získaným poškozením mozku pomůže k lepšímu a samostatnějšímu životu. Čím více darujete, tím více lidem pomůžete!
28 840 Kč

přispělo

12 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Nemoc, mrtvice, autonehoda nebo třeba jen nešťastná náhoda, to vše může způsobit poškození mozku. Postihnout to může každého z nás. Ročně je v Česku zaznamenáno více jak 40,000 úrazů (včetně mrtvice) s následky poškození mozku, které vyžaduje intenzivní rehabilitaci

Vyčistit si zuby, vyslovit jméno partnera, nalít si šálek kávy - pro většinu z nás běžné činnosti, které vykonáme i několikrát za den. Pro pacienty s získaným poškozením mozku nadlidský úkol.

Ergoterapie, logopedie, trénink kognitivních funkcí, psychologická poradna či fyzioterapie, to všechno může lidem s poškozením mozku pomoci vrátit se do běžného života a vykonávat věci, které nám ostatním přijdou jako samozřejmost.

TO VŠECHNO, A JEŠTĚ MNOHEM VÍCE NABÍZÍME U NÁS V CEREBRU A PRÁVĚ TEĎ POTŘEBUJEME VAŠI POMOC!

Klienti, za kterými naši terapeuti dochází, jsou osoby po získaném poškození mozku, které jim různým způsobem zasahuje do života. Může se jednat o problémy s funkčním úchopem ruky, s chůzí nebo i poruchu kognitivních funkcí. Během rehabilitace se snažíme o trénink jednotlivých poškozených struktur, ale věnujeme se i komplexnímu nácviku dovedností vedoucích k soběstačnosti klientů, ať už je to nácvik chůze, vaření nebo třeba osobní hygieny. Právě pravidelnost, kterou představují každotýdenní domácí návštěvy, je v rehabilitaci klíčem k úspěchu. 

Někdy docházíme do rodin, kde zároveň komunikujeme s dalšími rodinnými příslušníky, kteří klientovi pomáhají a starají se o něj, a společně řešíme možnosti a cíle rehabilitace. V ne tak ojedinělých situacích docházíme i ke klientům, kteří žijí sami, a právě návštěva terapeuta může být i hlavním sociálním kontaktem. Ten je dalším důležitým aspektem domácí rehabilitace.  

I přesto, že klienti se snaží co to jde cvičit i sami, každotýdenní návštěva terapeuta je pro ně velkou motivací. Návštěvy představují ale především zajištění správného směru rehabilitace tak, aby vedla ke kýženým výsledkům, a to díky korekci cviků, jejich stupňováním i obměnou.
S ohledem na koronavirovou krizi, kdy není možné za klienty docházet, bude později nejen třeba zintenzivnit rehabilitaci, ale mnoho klientů odkázaných na své rodiny, které rehabilitaci financují, si ji nemohou již teď znovu dovolit. 

Náklad na jednu hodinu je 500 Kč, klient se podílí 250 Kč, ostatní je hrazeno z dotací a dárců. Pro mnoho klientů se ale nyní stává i částka 250 Kč nedosažitelnou.

Váš příspěvek se tak stává poukazem na terapeutickou pomoc, který člověku se získaným poškozením mozku pomůže k lepšímu a samostatnějšímu životu.A komu svým příspěvkem například pomůžete?

Paní Libuše v roce 2017 prodělala silné krvácení do mozku a zanechalo ji s výrazným postižením dominantní horní končetiny, pravé dolní končetiny a poruchou řeči.
Paní Libuše se snaží pravidelně cvičit podle doporučení terapeuta, ale stejně se každý týden těší na návštěvu naší ergoterapeutky, která jí učí, jak lépe uchopit, udržet a přenášet důležité předměty každodenního života se zapojením nemocné ruky. Ačkoli paní Libuše se pomalu učí starat sama o sebe, neobejde se bez pomoci svého partnera pana Josefa. Pan Josef ovšem pracuje ve stavebnictví a kvůli nastalé koronavirové krizi přišel o práci. Vidí jak paní Libuši terapie pomáhá, ovšem nyní si je nemůže dovolit. Díky Vašemu příspěvku se paní Libuše bude moci těšit i na další týden a naši ergoterapeutku.

Paní Milena je velmi pozitivní, milá seniorka žijící sama v bytě. Před několika lety jí byl diagnostikován mozečkový syndrom, tedy diagnóza, která progreduje s postupem času. Tato diagnóza způsobuje omezenou ovladatelnost svalů. Zároveň dochází ke zhoršení schopnosti správně nasměrovat pohyb a může být zhoršena i artikulace slov. Paní Mileně se špatně chodí, nyní již využívá k pohybu vevnitř chodítko a v exteriéru vozík, a to jen v doprovodu druhé osoby. Pro zlepšení exprese řeči k paní Mileně dochází i logopedka. Na naše terapeuty se vždy velmi těší, je to vítaný sociální kontakt v uzavřeném bytě. S terapeuty trénuje především nácvik chůze tak, aby se i nadále mohla samostatně pohybovat po bytě a trénink řeči s logopedkou paní Mileně umožňuje i nadále telefonovat se svými blízkými. Pravidelná rehabilitace jí tedy pomáhá v boji s touto diagnózou a paní Milena tak zvládá samostatný život v bytě jen s občasnou pomocí. Neví ale, jak to bude po koronavirové krizi dál, jelikož i její rodina, která rehabilitaci spolufinancuje, se ocitla v tíživé finanční situaci. Díky Vašemu příspěvku bude paní Milena moci i nadále úspěšně bojovat s nelehkou nemocí, která ovlivňuje každou část jejího života.

Pan Veselý prodělal cévní mozkovou příhodu a po dlouhodobé hospitalizaci byl propuštěn do domácí péče. Vzhledem k těžkému fyzickému postižení jako následku je pan Veselý závislý na pomoci manželky a pravidelné rehabilitaci. Bydlí ve 4.patře domu bez výtahu a chůzi po tolika schodech zatím nezvládá. V domácím prostředí potřebuje kompenzační pomůcky a různá řešení, jako polohovací postel, vozík, jednostranné chodítko atd. S ergoterapeutkami intenzivně cvičí, učí se vstát z lůžka chodit s co nejmenší oporou. Snaží se naučit co nejvíce úkonů soběstačnosti a v průběhu dne být více aktivní. Má velmi bolestivou levou horní končetinu a bez pravidelného cvičení a protahování se stav zhoršuje.
Ergoterapeutky pro něj představují důležitý sociální kontakt, přinášejí náhled na situaci a snaží se terapie a činnosti stanovit tak, aby toho co nejvíce zvládal sám. Cvičení několikrát týdně mu tak pomáhá zlepšit fyzický stav natolik, aby mohl vstávat pravidelně z postele a přestat být závislý na péči své ženy i širší rodiny. Kvůli koronavirové krizi musely naše ergoterapeutky přerušit své návštěvy a pan Veselý tak bude po jejím skončení muset začínat téměř od znova. Častější terapie si ale nemohou se ženou dovolit. Díky Vašemu příspěvku se možná podaří splnit sen pana Veselého: zlepšit svou celkovou pohyblivost natolik, aby mohl v léto trávit na chatě.


Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

I v druhé vlně pomáháme a potřebujeme Vaši pomoc! 


Děkujeme všem, kteří přispěli již na jaře, naše snaha, ale stále nekončí. Přispějte ještě dnes, i malá částka pomůže velkým dílem!

Komu jste již svými penězi pomohli? 
Paní Zdeňka (ročník 1962) byla před příhodu velmi aktivní a ráda chodila do práce, která pro ni byla i formou vyžití. Milovala šití na šicím stroji a vymýšlela kostýmy na maškarní. Ráda relaxovala na zahrádce a jejím nejlepším kamarádem a jediným spolubydlícím byl milovaný psík. Teď se ale o něj nemůže starat a je bez něj úplně sama a nemohoucí. Sama si nezvládne dojít ani do obchodu. Od příhody se o ni stará dcera která se ji snaží podporovat i finančně. Dcera je samoživitelka, která si prošla domácím násilím a tak to sama nemá lehké. Navíc pracuje v pohostinství, takže ji koronavirová krize zasáhla a zanechala ji takřka bez příjmu. I přes to, že se ocitla na pomyslném psychikém i finančním dně se stále stará o maminku. Naše terapeutka docházela před koronavirovou krizí k paní Zdeňce na rehabilitace jednou týdně.
Díky Vašim příspěvkům k ní chodí i nyní a do konce roku jsou její domácí rehabilitace v rozsahu 1 hodina týdně plně hrazeny z prostředků této sbírky. 
Paní Zdeňka a její dcera bohužel nejsou jediní, koho krize zasáhla v již tak těžké životní situaci. 
S podobnými příběhy se naše terapeutky setkávají poměrně často.
I sebemenší příspěvek pomůže, prosíme Vás tedy i nadále o podporu pro naše klienty.

DĚKUJEME!
Vaše Cerebrum

Založení projektu

Děkuji za vaši skvělou práci!

Kateřina Kulawiecová
250 Kč